English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1841 - 606 Bringsli
(Objekt Id: 21096)
(Sist oppdatert: 07.03.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Valnesfjord (2029-1) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 509117 m. Nord: 7471221 m.
Lengdegrad: 15.2122140 Breddegrad: 67.3572510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Glimmerskifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 24.sep.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Takskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Mørk grå
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Glimmerskifer Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Foto nr. 1 viser "Taksten"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1949 - 1950 Regulær drift Selskap/Institusjon:Petter Bringsli

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :180 / 35

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er den samme som for de to forekomstene lenger nord, Eiteråskardet og Rundfjellet. Fargen på glimmerskiferen er litt mørkere her, og den har 2-3 mm store granatkorn. Den mørke fargen skyldes at glimmeret som forekommer her er mest biotitt, mens det på de to ovennevnte steder er mest muskovitt. Bruddet er drevet i to nivå med bare noen meters mellomrom. Lengden på begge er ca. 20 m, og det er bare gått 1-2 m ned. Skiferen har pene plane flater som spalter i området 1-5 cm. Produksjonen har utelukkende vært takskifer, men det ville også være mulig å ta helleskifer. Petter Bringsli drev sammen med to sambygdinger takskiferproduksjon her somrene 1949 og 1950. Skiferen ble tatt ut og formatert mellom onnene om sommeren og kjørt ned med hest om vinteren. Men det var vanskelig å komme inn på markedet, og fremdeles ligger en god del tilhogde heller igjen i bruddet.
Beliggenhet
Forekomsten ligger ved Leiråga i 250 meters høyde over havet. En tursti går nesten fram til forekomsten.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet (fra øvre nvå)"
Foto nr. 2 viser "Taksten i bruddet"
Foto nr. 3 viser "Tykkere heller kan også tas ut"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 sider

Rekstad, Johan , 1910
III. Geologiske iagttagelser fra ytre del av Saltenfjord
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL; KARTBESKRIVELSE;NGU; No.57;67 sider
Abstrakt:
Forkortet:Salten The region described is situated in Northern Norway between 67° and 67° 20' N

Egge, A. , 1940
Rapport over skiferforekomster ved Kistrand, Valnesfjorden i Salten, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6274;3 sider
Abstrakt:
Ved Kistrand i Salten ligger det 5 skifersoner like ved og tvers på hoved- veiens retning. På disse soner har det vært drevet adskillig skifer i lengre tid. Skiferen er en grå glimmerskifer som er spesielt sterk og lett lar seg bearbeide. Den er lett å spalte opp i tynne skiver. Skiferblokkenes størrelse begrenses av tversgående stikk. I enkelte soner det ble drevet var ikke skif- eren helt planskifrig. Endel spalteflater var pepret med granater. Dette kan forårsake at enkelte skiferplater til tekning ikke vil danne helt tette tak. Seks mann var sysselsatt i virksomheten (1940), derav to til hugning av skiferen. Omsetningen var god, man vant ikke å tilfredsstille etterspørselen.

Øvereng, Odd; Zwaan, K.B.; Hatling, Harald , 1972
Skiferundersøkelser i Nordland, 1971.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1035/5;51 sider
Abstrakt:
Delrapporter 5A-5I Rapporten gir en samlet oversikt over de skiferundersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i 1971. Av de befarte forekomster er alle økonomisk uinteressante, bortsett fra muligens Langvatn i Rana. Heller ikke her hadde de befarte lokaliteter bryt- bar skifer, men området anbefales videre undersøkt da man ikke kan utelukke drivverdige partier i andre deler av meta-arkose subformasjonen. De befarte lokaliteter som ellers ble undersøkt var enten for små eller for forurenset og oppsprukket til å ha økonomisk interesse.

Brattli, B. , 2003
Valnesfjord. Berggrunnskart; Valnesfjord; 20291; 1:50 000; Foreløpig utgave plotteversjon
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1841606 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: NGU/...Vekt(kg): 1


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse