Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1824 - 001 Toven
(Object Id: 2134)
(Last updated: 25.06.2001)

Location
County: Nordland Municipality: Vefsn (1824)
Map 1:50000: Elsfjord (1927-3) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 423682 m. North: 7324418 m.
Longitude: 13.3162850 Latitude: 66.0312500
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Sulphides
Element(s): Kis
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Genesis: Sedex Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 225 / 80 Direction: 225
Plunge: 50
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex: Øverste allokton
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Calcite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock kalkspatmarmor Sedimentary
Original rock :Limestone
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Unknown Fold axis Strike/Dip :225 / 50 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies
Unknown Foliation Strike/Dip :225 / 80 Post-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Skjerpet er en 6x0.5m lang, grunn og gjengrodd røskegrøft drevet langs strøket (<0.5m3 tipp). Terrenget er helt overdekket; fast fjell ses bare i elveleiet. Røsken er drevet på to parallelle massive svovelkis-bånd (prøve 01). Det ene er opptil 40cm mektig, det andre 10-20cm. Det er noen cm-mektige kalkspatmarmorbånd i den massive svovelkisen. Også enkelte, noen cm mektige semimassive svovelkis-bånd i kalkspatmarmoren utenfor (02). Samlet mektighet av mineralisert sone er ca. 1.5m. Svovelkisen er overveiende finkornet med enkelte grove korn. Noen meter over og under er det i marmoren linser og bånd av granitt/ syenitt (opptil 1m mektige) som er sterkt foldet. Disse har svovelkis- og magnetkis-disseminasjon (03). I kontaktene mot marmor har disse stedvis en finkornet og felsisk kontaktsone med svovelkis-disseminasjon og grønne bånd, muligens malakitt (04). Mineraliseringen fortsetter over på den andre siden av elva, 20-30m mot NØ.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Bøckman, K.L. , 1954
Toven Kisskjerp
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2737;1 pages
Abstract:
Rapporten beskriver en 1-dags befaring av Toven kisskjerp 1954. Forekomsten er avdekket med en 5 m lang skjæring og et røsk. Mineraliseringen opptrer som renner og nyrer av kis i uren kalkstein med ca 0,5 m mektighet.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0008.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Massiv py.
No. of registrated element analyses = 1
NO0008.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kalkspatmarmor med semimassive py-bånd.
No. of registrated element analyses = 1
NO0008.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Granittlinse med py-po-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0008.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Fink. felsisk skifer med py + malakitt.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1824 - 001 Toven

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0008.01 Bedrock 108 19 11 16 46 .1 12.0
NO0008.02 Bedrock 44 14 8 15 31 .1 10.0
NO0008.03 Bedrock 65 23 4 94 128 .1 5.0
NO0008.04 Bedrock 42 16 2 60 160 .1 2.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0008.01 3.0 3.0 95 .2 7 2.00 5 5 50.30
NO0008.02 3.0 3.0 83 .9 21 1.00 6 12 18.12
NO0008.03 3.0 3.0 113 .2 15 2.00 3 2 11.07
NO0008.04 3.0 3.0 35 .2 7 7.00 2 8 7.20
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0008.01 2 3 40 18.43 2.00 5.00 1 2.0 2.00
NO0008.02 2 1 142 12.97 2.00 6.00 1 280.0 2.00
NO0008.03 17 19 91 10.75 2.00 5.00 1 70.0 5.00
NO0008.04 32 64 70 7.13 2.00 5.00 1 45.0 4.00
------------------
Sample No. B*
NO0008.01 6
NO0008.02 5
NO0008.03 2
NO0008.04 7


The fact sheet was created on 19.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway