English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 001 Toven
(Objekt Id: 2134)
(Sist oppdatert: 25.06.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 423682 m. Nord: 7324418 m.
Lengdegrad: 13.3162850 Breddegrad: 66.0312500
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 225 / 80 Retning: 225
Feltstupning: 50
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Foldeakse Strøk/Fall :225 / 50 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Ukjent Foliasjon Strøk/Fall :225 / 80 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet er en 6x0.5m lang, grunn og gjengrodd røskegrøft drevet langs strøket (<0.5m3 tipp). Terrenget er helt overdekket; fast fjell ses bare i elveleiet. Røsken er drevet på to parallelle massive svovelkis-bånd (prøve 01). Det ene er opptil 40cm mektig, det andre 10-20cm. Det er noen cm-mektige kalkspatmarmorbånd i den massive svovelkisen. Også enkelte, noen cm mektige semimassive svovelkis-bånd i kalkspatmarmoren utenfor (02). Samlet mektighet av mineralisert sone er ca. 1.5m. Svovelkisen er overveiende finkornet med enkelte grove korn. Noen meter over og under er det i marmoren linser og bånd av granitt/ syenitt (opptil 1m mektige) som er sterkt foldet. Disse har svovelkis- og magnetkis-disseminasjon (03). I kontaktene mot marmor har disse stedvis en finkornet og felsisk kontaktsone med svovelkis-disseminasjon og grønne bånd, muligens malakitt (04). Mineraliseringen fortsetter over på den andre siden av elva, 20-30m mot NØ.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1954
Toven Kisskjerp
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2737;1 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver en 1-dags befaring av Toven kisskjerp 1954. Forekomsten er avdekket med en 5 m lang skjæring og et røsk. Mineraliseringen opptrer som renner og nyrer av kis i uren kalkstein med ca 0,5 m mektighet.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0008.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0008.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kalkspatmarmor med semimassive py-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0008.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Granittlinse med py-po-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0008.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. felsisk skifer med py + malakitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 001 Toven

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0008.01 Fastfjell 108 19 11 16 46 .1 12.0
NO0008.02 Fastfjell 44 14 8 15 31 .1 10.0
NO0008.03 Fastfjell 65 23 4 94 128 .1 5.0
NO0008.04 Fastfjell 42 16 2 60 160 .1 2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0008.01 3.0 3.0 95 .2 7 2.00 5 5 50.30
NO0008.02 3.0 3.0 83 .9 21 1.00 6 12 18.12
NO0008.03 3.0 3.0 113 .2 15 2.00 3 2 11.07
NO0008.04 3.0 3.0 35 .2 7 7.00 2 8 7.20
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0008.01 2 3 40 18.43 2.00 5.00 1 2.0 2.00
NO0008.02 2 1 142 12.97 2.00 6.00 1 280.0 2.00
NO0008.03 17 19 91 10.75 2.00 5.00 1 70.0 5.00
NO0008.04 32 64 70 7.13 2.00 5.00 1 45.0 4.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0008.01 6
NO0008.02 5
NO0008.03 2
NO0008.04 7


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse