English version
MALMDATABASEN
Registrering 1840 - 003 Klaravann
(Objekt Id: 2140)
(Sist oppdatert: 08.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Balvatnet (2128-1) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 540879 m. Nord: 7420999 m.
Lengdegrad: 15.9339150 Breddegrad: 66.9041360
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1948 - 1980 Geologi Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber A/S

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: 110 / 90 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Gasakdekkekompleks
Tektonisk complex: Gasakdekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Skaitiovergruppen Formasjon: Juoksaformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Serisitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten er påvist bl.a. av prof Th. Vogt og prøvetatt ved befaringer i 1948, men ingen analyser er funnet. Videre undersøkelser av Vasshaug i 1970, med analyser og forslag til boring. Resultat fra boring er ikke funnet. Sonen består av <1 m kisimpregnasjon. Utgående påvist i røsk også ved 543350Ø - 7420050N, på østsiden av Klaravann. Trolig samme stratigrafiske nivå som Jervas-forekomsten i Sverige og Kong Oscar-mineraliseringen. Stien, R. 1993. I følge Olav Valla i Sulitjelma er det gjort diamantboringer på mineraliseringen av Sulitjelma Bergverk. Det var ikke mulig å finne synlige bevis på at noe arbeid var utført, men fant to rustsoner i forskjellige stratigrafiske nivå som ble prøvetatt. Bergarten varierer mellom lys og mørk serisittskifer. Furuhaug, L. 1994.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Rusten kvarts-serisittskifer (isoklinalfolding)"

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 3918 3,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Balvatnet (2128-1) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543130 m. Nord: 7420999 m.
Lengdegrad: 15.9853080 Breddegrad: 66.9038250
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0014.01 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten, lys, fink. serisittsk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 3919 3,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Balvatnet (2128-1) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543530 m. Nord: 7421300 m.
Lengdegrad: 15.9945540 Breddegrad: 66.9064590
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0014.02 Fastfjell
Prøvetaker: Staw, J./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten, lys, fink. serisittsk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse