Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 3003 - 602 Skjebergdal
(Object Id: 21457)
(Last updated: 10.11.2010)

Location
County: Viken Municipality: Sarpsborg (3003)
Map 1:50000: Sarpsborg (1913-1) Map 1:250000: Oslo
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 630269 m. North: 6573644 m.
Longitude: 11.2864200 Latitude: 59.2816050
Show on map

Resource
Resource Type: Gneiss Resource Subtype: Gneiss
Brickstone(Y/N):
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 10.nov.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Bergarten her er en granittisk båndet gneis med lyse og mørke bånd i folder som gir et sterkt mønstret "marmorert" utseende. Førstnevnte er rik på mineralene kvarts og feltspat, mens de mørke båndene fører mye svart glimmer og hornblende. Steinen har vært attraktiv for bruk som bygningsstein, og er brukt flere steder i bygninger her i landet.
Location
Forekomsten er ikke befart, men er plottet etter anvisning av Arne Johansen, tidligere leder ved Johansen Granitt, og kjent natursteinsmann i Østfold. På veien mellom Isesjøen og Børtevann tar en vei av mot SV like SØ for Skjebergdal kapell. Like etter kryssing av elva fra Børtevann går en vei østover noen hundre meter. Ved enden av denne veien ligger bruddet.


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway