English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3003 - 602 Skjebergdal
(Objekt Id: 21457)
(Sist oppdatert: 10.11.2010)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Sarpsborg (3003)
Kart 1:50000: Sarpsborg (1913-1) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 630269 m. Nord: 6573644 m.
Lengdegrad: 11.2864200 Breddegrad: 59.2816050
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N):
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 10.nov.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten her er en granittisk båndet gneis med lyse og mørke bånd i folder som gir et sterkt mønstret "marmorert" utseende. Førstnevnte er rik på mineralene kvarts og feltspat, mens de mørke båndene fører mye svart glimmer og hornblende. Steinen har vært attraktiv for bruk som bygningsstein, og er brukt flere steder i bygninger her i landet.
Beliggenhet
Forekomsten er ikke befart, men er plottet etter anvisning av Arne Johansen, tidligere leder ved Johansen Granitt, og kjent natursteinsmann i Østfold. På veien mellom Isesjøen og Børtevann tar en vei av mot SV like SØ for Skjebergdal kapell. Like etter kryssing av elva fra Børtevann går en vei østover noen hundre meter. Ved enden av denne veien ligger bruddet.


Faktaarket ble generert 08.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse