English version
MALMDATABASEN
Registrering 1832 - 002 Sæteren
(Objekt Id: 2160)
(Sist oppdatert: 03.11.1999)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 440152 m. Nord: 7343217 m.
Lengdegrad: 13.6707160 Breddegrad: 66.2034050
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon: ,001 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1967 - 1967 Prøvetaking Selskap/Institusjon:Boliden

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 155 / 25 Retning: 270
Feltstupning: 35
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Biotittgneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Pegmatitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :155 / 25 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :270 / 35 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I bekken er biotittgneisen svakt sulfidførende over ca. 2m mektighet. Svovelkis, magnetkis og kobberkis er finfordelt i gneisen. Pegmatittganger gjennomsetter gneisen i flere retninger. I nærliggende skjerp, som ikke ble funnet, viser en analyse fra den rikeste delen 1.95% Cu (Zweifel).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Zweifel, Hans , 1971
Hemnesberget. Resultat av prospekteringsarbeten utførda 1967 - 1968.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7388;5+kart sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0034.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Biotittgneis med litt po-py-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0034.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Biotittgneis med litt po-py-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1832 - 002 Sæteren

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0034.01 Fastfjell 88 169 10 16 50 .4 35.0
NO0034.02 Fastfjell 53 161 11 16 57 .4 28.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0034.01 1.0 1.0 4 5.6 41 1.00 2 2 .66
NO0034.02 2.0 5.0 5 4.9 118 2.00 2 2 .93
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0034.01 94 70 485 4.27 11.00 5.00 1 2.0 2.00
NO0034.02 100 72 439 4.08 16.00 5.00 1 14.0 10.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0034.01 2
NO0034.02 2


Faktaarket ble generert 06.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse