English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 003 Buktelv
(Objekt Id: 2165)
(Sist oppdatert: 28.04.2020)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 427030 m. Nord: 7329121 m.
Lengdegrad: 13.3874290 Breddegrad: 66.0742210
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon: 0 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe 18 % 01.12.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1974 - 1975 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber
1976 - 1976 Geofysikk Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 220 / 70 Retning: 200
Feltstupning: 20
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Elsfjord unit
Intrusivt komplex:
Gruppe: Elsfjordgruppen Formasjon: Jernmalmformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Epidot Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Hematitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Staurolitt gr.gl.sk. Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Karbonat Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :220 / 90 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
De viktigste malmsteder: m.o.h. Tykkelse Lengde UTM-koord. -------------------------------------------------------------------------------------------- Buktelv hovedmalm 125 20 900 427050 7329250 Buktelv hovedmalm nord 185 427300 7329650 Buktelv hovedmalm sør 85-150 15 600 426550 7328400 Stillbekk draget 270-345 10 1000 427900 7330700 Skogly gård 70 2 100 424400 7326000 Tonnasje: tykkelse lengde dyp tonn m spv.3.0 ------------------------------------------------------------------------- Buktelv hovedmalm 20m 900m 100m 5400000 Buktelv hovedm.sør 15m 600m 50m 1350000 Stillbekk draget 10m 1000m 50m 1500000 sum: 8250000 tonn. Kjemisk analyse av 4 rike håndstykker analysert ved Norsk Jernverk A/S. Aritmetrisk midd. Fe tot.24.3%, Fe syrel.22.8%, Fe magn.15.8% og P 0.19% Ved eventuell drift vil råmalmgehalten ligge på maksimalt 18% Fe tot. og Fe magn. 10%

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1946
Elsfjord kis- og jernmalmfelter.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1953;1 sider
Abstrakt:
Lok. Nr. 40007, 40455, 40456, 40458-40460. Rapporten beskriver en 1-dags befaring av Elsfjord kis- og jernmalmfelter 1946 Stien kisgruve. Malmen er avdekket med 2 dagskjæringer og 1 synk hvor mineraliseringen er impregnasjon av kobber- og magnetkis. Øvre Stien. Forrustet gangsone uten økonomisk verdi. Toven jernmalmfelt. Forekomsten er avdekket med en røsk hvor mineraliseringen er striper av magnetitt.

Poulsen, A.O. , 1941
Jernmalmforekomster ved Elsfjorden.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 77;4 sider
Abstrakt:
Lok. Nr. 40455, 40456, 40458, 40460 Rapporten er en utredning som bygger på tidligere beskrivelser av J. C. Torgersen og professor J. H. L. Vogt. Mineraliseringene er vanlig sedimentær jernmalm av Dunderlandstypen, men malmleiene er mindre. Følgende malmfelt blir beskrevet: Seljelidfeltet Stormofeltet Davemofeltet Fuglestrand-, Skravlå- og Drevasfeltet. Mineraliseringen er magnetitt og hematitt og metallinnholdet er ca. 35% - 40 % Fe.

Torgersen, J.C. , 1921
Elsfjordfeltet.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 981;1 sider
Abstrakt:
Rapporten behandler Elsfjord Kisgruve (Flatmogruven) Forekomsten er avdekket med 8 m lang skjæring og mineralisering opptrer som impregnasjon av svovel- og magnetkis i kvartsittisk skifer. Forekomsten ligger i et kisdrag hvor det er kjent flere kismineraliseringer. Videre undersøkelser av gruva og kisdraget er ønsket.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_FE1723 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Magnetite, banded, fine grained
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0039.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink., båndet mt-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0039.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink., båndet mt-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Stillbekken
(Objekt Id: 6829 3,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 427791 m. Nord: 7330521 m.
Lengdegrad: 13.4034680 Breddegrad: 66.0869490
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Beliggenhet: 270-345 m.o.h. Tykkelse: 10 m Lengde: 1000 m Dyp: 50 m Tonnasje: 1500000 t

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_FE1725 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Finely banded magnetite ore, fine grained
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Raudrabben
(Objekt Id: 36453 3,01,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 427471 m. Nord: 7329816 m.
Lengdegrad: 13.3967950 Breddegrad: 66.0805580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_FE1724 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Finely banded magnetite-amphibole-epidote, calcareous
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skogly
(Objekt Id: 6830 3,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 424332 m. Nord: 7325797 m.
Lengdegrad: 13.3298080 Breddegrad: 66.0437810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Beliggenhet: 70 m.o.h. Tykkelse: 2 m Lengde: 100 m


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 003 Buktelv

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS_FE1723 Fastfjell 1 17 1 11 11 2.4
JS_FE1724 Fastfjell 9 27 2 6 10 1.2
JS_FE1725 Fastfjell 2 16 2 11 10 2.4
NO0039.01 Fastfjell 16 27 4 -1 23 -.3 62.0
NO0039.02 Fastfjell 10 24 3 -1 19 -.3 5.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb*
JS_FE1723 1 248 0.40 1
JS_FE1724 2 114 0.80 2
JS_FE1725 1 181 0.50 -1
NO0039.01 -3.0 -3.0 -5.0 40 -.2 8 1.00 -2
NO0039.02 -3.0 -3.0 -5.0 11 -.2 10 -1.00 2
------------------
Prøvenr. Bi* Se* Ga* S% V* Cr* Mn* Fe% Th*
JS_FE1723 -0.50 9.10 90 5.00
JS_FE1724 -0.50 5.30 88 2.40
JS_FE1725 -0.50 7.50 80 4.20
NO0039.01 -2 -.01 53 39 1464 28.80 3.00
NO0039.02 -2 .02 43 26 1353 18.50 2.00
------------------
Prøvenr. U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta* Cs*
JS_FE1723 0.80 -1 68.4 275.5 24.1 99 9.30 0.50 0.80
JS_FE1724 0.40 -1 20.5 206.2 17.3 61 5.00 0.20 0.90
JS_FE1725 0.70 -1 40.9 404.8 23.8 81 6.40 0.40 0.70
NO0039.01 -5.00 -2 67.0
NO0039.02 -5.00 -2 65.0
------------------
Prøvenr. La* Ce* Pr* Nd* Sm* Eu* Gd* Tb* Dy*
JS_FE1723 22.80 48.20 5.40 20.50 4.19 0.93 4.10 0.67 4.18
JS_FE1724 14.20 29.50 3.51 14.30 2.97 0.65 2.87 0.48 2.89
JS_FE1725 20.00 41.80 4.86 19.20 3.81 0.87 3.98 0.63 3.87
NO0039.01 9.00
NO0039.02 7.00
------------------
Prøvenr. Ho* Er* Tm* Yb* Lu* B* Be* Hf*
JS_FE1723 0.89 2.68 0.40 2.71 0.44 -1 2.30
JS_FE1724 0.62 1.91 0.25 1.80 0.30 2 1.40
JS_FE1725 0.78 2.57 0.36 2.35 0.38 1 2.20
NO0039.01 6
NO0039.02 8

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
JS_FE1723 Fastfjell 42.00 6.29 0.51 38.60 0.36 3.38 6.05
JS_FE1724 Fastfjell 35.00 3.26 0.29 53.30 0.19 2.24 4.00
JS_FE1725 Fastfjell 41.00 5.39 0.39 37.80 0.54 3.10 8.60
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
JS_FE1723 0.75 1.59 0.49 -0.75 99.00
JS_FE1724 0.54 0.52 0.50 -1.38 98.00
JS_FE1725 0.73 0.91 0.49 -0.01 99.00


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse