Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1870 - 005 Lahaugen
(Object Id: 2176)
(Last updated: 02.03.2005)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 505999 m. North: 7620470 m.
Longitude: 15.1479800 Latitude: 68.6959770
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Genesis: Sedex Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 20 / 50 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Amphibole Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Graphite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Kvartsitt Sedimentary
Original rock :Sandstone
Metamorphic facies :Granulite
Wall rock Granittisk gneis
Metamorphic facies :Granulite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :20 / 50 Post-mineralisation ;...Effect :None
Host rock Fault plane Strike/Dip :100 / 75 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies

Information(s) in free text format
Free text
(I friteksten refererer UTM-koordinatene til det nye koordinatsystemet, WGS84!) Det er blitt utført litt skjerping ca. 1908/09 og litt under krigen mellom 1940 og 1945 av tyske interesser. Mineraliseringen kan følges over ca. 500 m lengde med røsker og enkelte blotninger i det overgrodde terrenget. Malmsonen er blottet i veiskjæring ved UTM 506000 7620470. Den finkornige kvartsbåndete magnetittmalmen med noe magnetkis og kobberkis (prøve 01, 02 og 03) er her ca. 7 m mektig og har retning 20/50. De massive magnetittbånd er fra få mm mektig til 2-3 cm. Kvartsbåndene er noe mektigere. Kvartsitten er overveiende tett og finkornet, men enkelte bånd er rekrystalisert, grovkornet kvarts. Det er endel grafitt og stedvis litt amfibol i malmsonen. Spesielt i heng og ligg er grafittinnholdet høyt, sammen med magnetkis og kobberkis i kvartsitten (prøve 04 fra ligg). Sideberget er middelskornet kvartsrik granittisk gneis med litt magnetkis- disseminasjon (prøve 05). I veiskjæringen er malmsonen forkastet (forkastningsplan 100/75) - på nordsiden er malmsonen forkastet ca. 10 m mot øst. Videre sørover dreier strøket mer nordvest-sørøst.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Johansen, J. A. , 1909
Lahaugs Jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7385;2 pages
Abstract:
Rapporten beskriver kort de geologiske forhold ved forekomsten. Malmen består av magnetitt som opptrer som bånd på fra noen mm. til noen cm. tykkelse i veksling med kvarts. Sideberget er en kvartsrik, granittlignende b.a. Mektigheten ser ut til å være fra 20 m. og nedover, og den kan følges i flere husndre meter. En analyse gav 39,0% Fe, 0,23% S og 0,32% P. Det er gjort flere skjerp i malmsonen.

Krogh, Erling J. , 1975
Petrografi og petrologi av høymetamorfe båndete jernmalmer i Lofoten - Vesterålen.
;UiO Geografisk inst.;AVHANDLING

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0050.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvartsbåndet mt-min.
No. of registrated element analyses = 1
NO0050.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvartsbåndet mt-min.
No. of registrated element analyses = 1
NO0050.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvartsbåndet mt-min.
No. of registrated element analyses = 1
NO0050.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvartitt med grafitt, amf., po og cpy.
No. of registrated element analyses = 1
NO0050.05 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Sideberg: Kv.rik gran. gneis med po-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 1
(Object Id: 2996 5,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 506969 m. North: 7620380 m.
Longitude: 15.1718970 Latitude: 68.6951470
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Her er en 7 m lang røskegrøft, øst-vest gående og gjengrodd, med 1 m3 tipp i samme malmsone.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0050.08 Bedrock
Sampler: Mathiesen, C.O./...Stored: Løkken
Comment: Båndet magnetittmalm.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 2
(Object Id: 2997 5,02,00)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 506213 m. North: 7620046 m.
Longitude: 15.1532120 Latitude: 68.6921720
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Utsprengt ca. 5 m3 i en skrent. Minst 5 m mektig mineralisering (prøve 06). Fra tippen ses også massive magnetkisbånd (prøve 07) på minst 10 cm mektighet. Det er alternerende bånd av finkornig og middelskornig magnetkis.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0050.06 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvartsbåndet mt-min.
No. of registrated element analyses = 1
NO0050.07 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Massiv po.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1870 - 005 Lahaugen

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0050.01 Bedrock -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 8.0
NO0050.02 Bedrock -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 8.0
NO0050.03 Bedrock -16 -32 81 -16 -32 -16.2 11.0
NO0050.04 Bedrock 170 25 13 16 22 -1.0 93.0
NO0050.05 Bedrock 20 30 -5 10 49 -1.0 8.0
NO0050.06 Bedrock -16 -32 104 -16 -32 -16.2 10.0
NO0050.07 Bedrock 262 -32 84 102 149 -16.2 34.0
NO0050.08 Bedrock 66 -16 -41 -8 -16 -8.2 20.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0050.01 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0050.02 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0050.03 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0050.04 3.0 3.0 -20 -1.0 2 15.40 -20 -20 -20
NO0050.05 3.0 3.0 -20 -1.0 60 9.51 -20 -20 -20
NO0050.06 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0050.07 3.0 5.0 -20 -16.2 -16 63.20 -20 -20 -20
NO0050.08 3.0 3.0 -20 -8.2 -8 -8.20 -20 -20 -20
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0050.01 .02 28 -16 53 15.30 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0050.02 .03 22 -16 147 13.60 -30.00 -30.00 37.0 -16.20
NO0050.03 .19 34 -16 59 16.60 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0050.04 2.08 59 26 176 7.19 -30.00 -30.00 5.6 -1.00
NO0050.05 .12 32 30 53 .86 -30.00 -30.00 21.7 20.50
NO0050.06 .02 24 -16 39 14.90 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0050.07 25.80 98 -16 310 47.40 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0050.08 .01 23 -8 24 11.60 -30.00 -30.00 -16.4 -8.20
------------------
Sample No. B*
NO0050.01 -81
NO0050.02 -81
NO0050.03 -81
NO0050.04 -5
NO0050.05 -5
NO0050.06 -81
NO0050.07 -81
NO0050.08 -41


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway