English version
MALMDATABASEN
Registrering 1870 - 005 Lahaugen
(Objekt Id: 2176)
(Sist oppdatert: 02.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 505999 m. Nord: 7620470 m.
Lengdegrad: 15.1479800 Breddegrad: 68.6959770
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 20 / 50 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Grafitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kvartsitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Granulitt
Sidebergart Granittisk gneis
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :20 / 50 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Forkastningsplan Strøk/Fall :100 / 75 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
(I friteksten refererer UTM-koordinatene til det nye koordinatsystemet, WGS84!) Det er blitt utført litt skjerping ca. 1908/09 og litt under krigen mellom 1940 og 1945 av tyske interesser. Mineraliseringen kan følges over ca. 500 m lengde med røsker og enkelte blotninger i det overgrodde terrenget. Malmsonen er blottet i veiskjæring ved UTM 506000 7620470. Den finkornige kvartsbåndete magnetittmalmen med noe magnetkis og kobberkis (prøve 01, 02 og 03) er her ca. 7 m mektig og har retning 20/50. De massive magnetittbånd er fra få mm mektig til 2-3 cm. Kvartsbåndene er noe mektigere. Kvartsitten er overveiende tett og finkornet, men enkelte bånd er rekrystalisert, grovkornet kvarts. Det er endel grafitt og stedvis litt amfibol i malmsonen. Spesielt i heng og ligg er grafittinnholdet høyt, sammen med magnetkis og kobberkis i kvartsitten (prøve 04 fra ligg). Sideberget er middelskornet kvartsrik granittisk gneis med litt magnetkis- disseminasjon (prøve 05). I veiskjæringen er malmsonen forkastet (forkastningsplan 100/75) - på nordsiden er malmsonen forkastet ca. 10 m mot øst. Videre sørover dreier strøket mer nordvest-sørøst.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Johansen, J. A. , 1909
Lahaugs Jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7385;2 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver kort de geologiske forhold ved forekomsten. Malmen består av magnetitt som opptrer som bånd på fra noen mm. til noen cm. tykkelse i veksling med kvarts. Sideberget er en kvartsrik, granittlignende b.a. Mektigheten ser ut til å være fra 20 m. og nedover, og den kan følges i flere husndre meter. En analyse gav 39,0% Fe, 0,23% S og 0,32% P. Det er gjort flere skjerp i malmsonen.

Krogh, Erling J. , 1975
Petrografi og petrologi av høymetamorfe båndete jernmalmer i Lofoten - Vesterålen.
;UiO Geografisk inst.;AVHANDLING

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0050.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbåndet mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0050.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbåndet mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0050.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbåndet mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0050.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartitt med grafitt, amf., po og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0050.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Sideberg: Kv.rik gran. gneis med po-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 2996 5,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 506969 m. Nord: 7620380 m.
Lengdegrad: 15.1718970 Breddegrad: 68.6951470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Her er en 7 m lang røskegrøft, øst-vest gående og gjengrodd, med 1 m3 tipp i samme malmsone.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0050.08 Fastfjell
Prøvetaker: Mathiesen, C.O./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet magnetittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 2997 5,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 506213 m. Nord: 7620046 m.
Lengdegrad: 15.1532120 Breddegrad: 68.6921720
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Utsprengt ca. 5 m3 i en skrent. Minst 5 m mektig mineralisering (prøve 06). Fra tippen ses også massive magnetkisbånd (prøve 07) på minst 10 cm mektighet. Det er alternerende bånd av finkornig og middelskornig magnetkis.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0050.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbåndet mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0050.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 005 Lahaugen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0050.01 Fastfjell -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 8.0
NO0050.02 Fastfjell -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 8.0
NO0050.03 Fastfjell -16 -32 81 -16 -32 -16.2 11.0
NO0050.04 Fastfjell 170 25 13 16 22 -1.0 93.0
NO0050.05 Fastfjell 20 30 -5 10 49 -1.0 8.0
NO0050.06 Fastfjell -16 -32 104 -16 -32 -16.2 10.0
NO0050.07 Fastfjell 262 -32 84 102 149 -16.2 34.0
NO0050.08 Fastfjell 66 -16 -41 -8 -16 -8.2 20.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0050.01 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0050.02 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0050.03 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0050.04 3.0 3.0 -20 -1.0 2 15.40 -20 -20 -20
NO0050.05 3.0 3.0 -20 -1.0 60 9.51 -20 -20 -20
NO0050.06 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0050.07 3.0 5.0 -20 -16.2 -16 63.20 -20 -20 -20
NO0050.08 3.0 3.0 -20 -8.2 -8 -8.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0050.01 .02 28 -16 53 15.30 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0050.02 .03 22 -16 147 13.60 -30.00 -30.00 37.0 -16.20
NO0050.03 .19 34 -16 59 16.60 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0050.04 2.08 59 26 176 7.19 -30.00 -30.00 5.6 -1.00
NO0050.05 .12 32 30 53 .86 -30.00 -30.00 21.7 20.50
NO0050.06 .02 24 -16 39 14.90 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0050.07 25.80 98 -16 310 47.40 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0050.08 .01 23 -8 24 11.60 -30.00 -30.00 -16.4 -8.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0050.01 -81
NO0050.02 -81
NO0050.03 -81
NO0050.04 -5
NO0050.05 -5
NO0050.06 -81
NO0050.07 -81
NO0050.08 -41


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse