English version
MALMDATABASEN
Registrering 1832 - 003 Tustervatnet
(Objekt Id: 2177)
(Sist oppdatert: 28.04.2020)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 448745 m. Nord: 7301782 m.
Lengdegrad: 13.8779760 Breddegrad: 65.8332530
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-mag. 22 % 23.10.1992
Fe-total 26 % 23.10.1992
MnO 2 % 23.10.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1979 - 1980 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 200 / 60 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Tustervatnet thrust sheet
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Hornbl.karb.gl.sk. Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :200 / 60 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Langs en 12 km lang strøklengde i Helgelandsdekkets skyvesone opptrer 1-10 cm tykke magnetittmalmbånd, stedvis benker 1-3 cm tykke. Malmen kan studeres i strandkanten 0.5 km NV og 1.5 km SØ for Forrhatten, på Småfannaholmen og sør for Sørbukta - Skarpvika. På Småfannaholmen er det sammen med flere magnetittbånd også observert ZnS-PbS-impregnasjon. Tonnasjen på odden 1.5 km SØ for Forrhatten er: Tykkelse Lengde Dyp Tonn (sp.v.3,2) ------------------------------------------------------------------------------------ 1.5 km SØ for Forrhatten, i nord 2m 50m 30m 9600 1.5 km SØ for Forrhatten, i sør 3m 75m 30m 21600 --------- Sum 31200 Dette er tonnasjen langs 250 m strøkretning på odden 1.5 km SØ for Forrhatten. Tatt i betraktning den 12 km lange Fe-mineraliserte strøklengde kan man klassifisere sonen i 0.1-1 mill.tonn. 5 prøver fra SØ for Forrhatten er analysert ved Norsk Jernverks lab. 1979(%): Fe-tot. Fe-magn. MnO TiO2 P S ----------------------------------------------------------- 29,4 27,6 0,08 0,36 0,29 0,005 26,1 21,7 0,24 0,48 0,26 0,026 40,1 39,3 1,87 0,20 0,34 0,004 21,1 13,1 7,48 0,56 0,29 0,009 22,6 17,4 0,15 0,54 0,22 0,030 --------------------------------------------------------------------------- Aritm. middel 27,9 23,8 1,96 0,43 0,28 0,015

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Smith-Meyer, Steinulf , 1987
En strukturgeologisk, petrografisk og petrologisk undersøkelse av Tustervatn-området, Nordland.
;UiO Geologisk fellesråd;AVHANDLING

Hillestad, G.; Brækken, H. , 1954
Seismisk grunnundersøkelse Røssåga Kraftanlegg, Tustervatn.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.129;3 sider
Abstrakt:
I forbindelse med den påtenkte oppdemming av Røssågas vestre utløp fra Tustervatn, gikk oppgaven ut på å bestemme overdekkets mektighet i et område som var begrenset av en linje 50 meter nedenfor den prosjekterte damakse og en annen linje 50 meter nedenfor denne. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Resultatene av målingene er vist i profiler samt i et nivåkart over det undersøkte område.

Ryssdal, K. , 1965
Jernmalm ved Tustervatnet. Befaring 30/6-65.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7517;1 sider
Abstrakt:
Befaring av jernmalmfunn ved Tustervatn, ca. 10 km. SØ for Bleikvassli. 2 funn av magnetitt, glimmerskifer og karbonat med lave gehalter. Ett funn av rik magnetittmalm antas å være løsblokk. Videre undersøkelser frarådes.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_FE1738 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Semi-massive, magnetite+hematite mineralisation in schist
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
JS_FE1739 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Semi-massive, fine grained magnetite mineralisation in amphibole-mica schist
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0051.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0051.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Lille Tustervatn NV
(Objekt Id: 2998 3,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444382 m. Nord: 7304798 m.
Lengdegrad: 13.7812200 Breddegrad: 65.8595780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Lille Tustervatn NV
(Objekt Id: 3008 3,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444932 m. Nord: 7304548 m.
Lengdegrad: 13.7933750 Breddegrad: 65.8574300
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Lille Tustervatn NV
(Objekt Id: 3007 3,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 445932 m. Nord: 7304148 m.
Lengdegrad: 13.8154460 Breddegrad: 65.8540130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: 0,5 km NV for Forrhatten
(Objekt Id: 2999 3,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 446732 m. Nord: 7303898 m.
Lengdegrad: 13.8330700 Breddegrad: 65.8519050
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: NØ for Forrhatten
(Objekt Id: 3001 3,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 447932 m. Nord: 7303623 m.
Lengdegrad: 13.8594610 Breddegrad: 65.8496360
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: 1,5 km SØ for Forrhatten
(Objekt Id: 3000 3,06,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 448832 m. Nord: 7301997 m.
Lengdegrad: 13.8798060 Breddegrad: 65.8352040
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: 1,5 km SØ for Forrhatten
(Objekt Id: 3006 3,07,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 448756 m. Nord: 7301748 m.
Lengdegrad: 13.8782380 Breddegrad: 65.8329550
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Småfannaholmen
(Objekt Id: 3005 3,08,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 448082 m. Nord: 7299798 m.
Lengdegrad: 13.8642610 Breddegrad: 65.8153500
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Sørbukta sørstrand
(Objekt Id: 3004 3,09,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 447832 m. Nord: 7297673 m.
Lengdegrad: 13.8596370 Breddegrad: 65.7962480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Sør for Storneset
(Objekt Id: 3003 3,10,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 448932 m. Nord: 7296948 m.
Lengdegrad: 13.8839580 Breddegrad: 65.7899220
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Sør for Skarpvika
(Objekt Id: 3002 3,11,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 450232 m. Nord: 7296098 m.
Lengdegrad: 13.9126830 Breddegrad: 65.7825020
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1832 - 003 Tustervatnet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS_FE1738 Fastfjell 12 39 3 4 4 3.7
JS_FE1739 Fastfjell 17 33 3 6 6 1.6
NO0051.01 Fastfjell 15 35 -3 15 64 -.3 3.0
NO0051.02 Fastfjell 13 26 -3 4 22 -.3 3.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb*
JS_FE1738 -1 187 0.40 1
JS_FE1739 1 277 0.90 1
NO0051.01 -3.0 -3.0 -5.0 10 -.2 220 1.00 -2
NO0051.02 -3.0 -3.0 -5.0 12 1.0 201 1.00 -2
------------------
Prøvenr. Bi* Se* Ga* S% V* Cr* Mn* Fe% Th*
JS_FE1738 1.10 9.30 104 3.60
JS_FE1739 -0.50 8.50 87 3.70
NO0051.01 -2 -.01 54 22 2192 20.97 5.00
NO0051.02 -2 .06 51 21 2318 28.85 3.00
------------------
Prøvenr. U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta* Cs*
JS_FE1738 0.60 -1 19.1 144.9 25.9 107 6.50 0.40 0.60
JS_FE1739 0.60 -1 36.8 182.7 28.3 105 6.40 0.40 1.00
NO0051.01 -5.00 -2 35.0
NO0051.02 -5.00 -2 44.0
------------------
Prøvenr. La* Ce* Pr* Nd* Sm* Eu* Gd* Tb* Dy*
JS_FE1738 16.60 37.30 4.31 18.30 4.21 1.01 4.40 0.68 4.38
JS_FE1739 20.10 41.10 4.95 19.80 4.24 1.03 4.54 0.74 4.37
NO0051.01 14.00
NO0051.02 13.00
------------------
Prøvenr. Ho* Er* Tm* Yb* Lu* B* Be* Hf*
JS_FE1738 0.93 2.91 0.36 2.57 0.40 -1 2.80
JS_FE1739 1.05 3.23 0.45 3.06 0.49 2 2.60
NO0051.01 -3
NO0051.02 -3

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
JS_FE1738 Fastfjell 48.80 6.24 0.63 34.50 0.11 2.80 3.69
JS_FE1739 Fastfjell 49.60 6.88 0.43 33.20 0.11 2.58 3.27
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
JS_FE1738 1.10 0.62 0.48 -0.02 99.00
JS_FE1739 1.16 1.01 0.48 -0.30 98.00


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse