English version
MALMDATABASEN
Registrering 1868 - 015 Djupeidet
(Objekt Id: 2233)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 490603 m. Nord: 7635326 m.
Lengdegrad: 14.7668580 Breddegrad: 68.8291230
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1903 - 1904 Røsking
1935 - 1935 Geofysikk

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Form: Linse
Hovedtekstur: Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 180 / 70 Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Lofoten - Vesterålen %P2O5(Malm):
Vertsbergart: %MgO(Ilm):
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt):
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Olivin Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Pyroksen Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Ilmenitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :180 / 70 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ble funnet i 1900 og litt røsking foretatt 1903 - 1904. Mineraliseringen strekker seg fra sjøen og nordover som en ca. 40m bred rustsone. Det er middelskornet gabbro med magnetitt- ilmenitt- svovelkisdisseminasjon (prøve 01). I denne observeres 2 ganger/linser av middelskornet massiv magnetitt- ilmenitt med svovelkis (prøve 03).

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "2,5x"
Foto nr. 2 viser "10x"
Foto nr. 3 viser "50x"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Poulsen, A.O. , 1936
Titanjernforekomster i Vesterålen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 115;62 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver følgende titanjernforekomster: Åsan, Gustad, Selvåg, Utskår, Sunnan, Teistholmen, Djupeidet, Vinjeforekomstene, Vinjeneset, Barkestadneset, Austringen, Klubneset, Bergseng, Klubskjæret & Finberget, Hjellesand, Frivåg og Øksenesheia.

Geis, H.P. , 1968
Norges jern-titanforekomster
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7907;155 sider
Abstrakt:
Oppramsing av hele landets jern-titanforekomster, hvorav 15 trekkes fram som de største. Hver forekomst beskrives ut fra befaring med geologiske og dels kjemiske data. Oppredningsresultater presenteres også. Oppramsing- en går fra Hedmark til Finnmark i nord.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0107.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. gabbro med mt-ilm-py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0107.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. massiv mt-ilm-py med litt py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0107.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. massiv mt-ilm-py med litt py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1868 - 015 Djupeidet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0107.01 Fastfjell 183 12 7 48 167 -1.0 3.0
NO0107.02 Fastfjell 324 64 -81 82 151 -16.2 2.0
NO0107.03 Fastfjell 341 -32 -81 99 272 -16.2 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0107.01 3.0 3.0 -20 -1.0 186 -1.00 -20 -20 -20
NO0107.02 3.0 3.0 -20 -16.2 77 -16.20 -20 -20 -20
NO0107.03 3.0 3.0 -20 -16.2 38 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0107.01 .32 263 167 120 7.09 -30.00 -30.00 43.9 -1.00
NO0107.02 .61 427 421 176 10.60 -30.00 -30.00 37.8 -16.20
NO0107.03 .88 440 510 301 12.10 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0107.01 -5
NO0107.02 -81
NO0107.03 -81


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse