English version
MALMDATABASEN
Registrering 1867 - 005 Gustad
(Objekt Id: 2258)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Stokmarknes (1132-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 480913 m. Nord: 7626116 m.
Lengdegrad: 14.5282010 Breddegrad: 68.7460280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 80 / 90 Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm): < 3
Titan provins: Lofoten - Vesterålen %P2O5(Malm):
Vertsbergart: Gabbro %MgO(Ilm):
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt): 0.4 - 0.8
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Olivin Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Pyroksen Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Ilmenitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :80 / 90 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen, som ble mutet i 1890 årene, har utgående i veiskjæring ved UTM 480980 7626320. Herfra løper mineraliseringen østover opp langs en fjellrygg og dreier nord-østover mot Selvågforekomsten, en avstand på ca. 4km. Mektigheten er ca. 20m. Mineraliseringen tilhører iflg. Priesemann & Krause (1985) "Lower ore horizon" fra Selvågforekomsten, og består av titanomagnetitt- og ilmenittdisseminasjon, samt noe sulfid (magnetkis, svovelkis og kobberkis) i middelskornet gabbro (prøve 03, 04 og 02 som er gjennomsnittsprøve/knakkprøve). Sidestein er en noe lysere gabbro (prøve 01). Mineraliseringen er gjennomsatt av enkelte smale granittganger med magnetkisdisseminasjon (prøve 05).

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "2,5x"
Foto nr. 2 viser "10x"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Hovland, R. , 1968
Befaring av Gustad ertsforekomst, Vesterålen, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4419;4 sider
Abstrakt:
Det er foretatt befaring av forekomsten, som ligger på nordsiden av Åsanfjorden. Forekomsten er en ertsimpregnert gabbro (lys), med strøk Ø - V og fall 75 grader N. Alt tyder på at gabbroen (med impregnasjon) har meget stor feltutstrekning.

Priesemann, F.D.; Krause, H. , 1985
The Selvåg deposit: a proterozoic magmatic Fe-Ti-V occurrence on Vesterålen, Northern Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.402;51-64 sider
Abstrakt:
The Selvåg Fe-Ti-V deposit is hosted by the Eidet-Hovden layered intrusion situated within the Precambrian Lofoten-Vesterålen province. The igneous complex is of olivine-tholeiitic affinity and shows a strong iron-enrichment trend. The deposit lies within the upper ore horizon (UZc) of the layered series. Faulting has resulted in two separate heterogenous ore bodies characterized by strong modal layering. The ore consists of titanomagnetite with ulvøspinel and ilmenite lamellae, ilmenite and sulphides. The mode of titanomagnetic relative to ilmenite show little variation in their compositions. The northern ore body contains the most valuable ore reserves with 44 Mt probable ore with about 25 wt.% V. The southern lens is of minor economic importance.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0115.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gabbro med mt-ilm-diss., gjennomsnittsprøve.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0115.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gabbro med mt-ilm-diss., gjennomsnittsprøve.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0115.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Granittgang med po-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 3972 5,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bø (1867)
Kart 1:50000: Stokmarknes (1132-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 481033 m. Nord: 7626116 m.
Lengdegrad: 14.5311670 Breddegrad: 68.7460360
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0115.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Lys gabbro, sidestein mot N.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0115.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gabbro med mt-ilm-diss., gjennomsnittsprøve.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1867 - 005 Gustad

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0115.01 Fastfjell 24 22 9 82 240 -1.0 15.0
NO0115.02 Fastfjell 96 9 -5 35 56 -1.0 4.0
NO0115.03 Fastfjell 92 6 13 20 17 -1.0 2.0
NO0115.04 Fastfjell 87 37 38 39 25 -1.0 1.0
NO0115.05 Fastfjell 4 15 12 3 3 -1.0 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0115.01 3.0 3.0 -20 -1.0 122 1.44 -20 -20 -20
NO0115.02 3.0 3.0 -20 -1.0 114 1.08 -20 -20 -20
NO0115.03 3.0 3.0 -20 -1.0 49 -1.00 -20 -20 -20
NO0115.04 3.0 3.0 -20 -1.0 125 -1.00 -20 -20 -20
NO0115.05 3.0 3.0 21 -1.0 8 1.21 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0115.01 .03 26 -1 1110 11.80 -30.00 -30.00 149.0 -1.00
NO0115.02 .03 235 28 314 8.12 -30.00 -30.00 115.0 -1.00
NO0115.03 .01 346 37 216 12.90 -30.00 -30.00 63.9 -1.00
NO0115.04 .13 328 11 179 9.03 -30.00 -30.00 175.0 -1.00
NO0115.05 .00 4 -1 39 1.29 -30.00 -30.00 4.3 65.30
------------------
Prøvenr. B*
NO0115.01 -5
NO0115.02 -5
NO0115.03 -5
NO0115.04 -5
NO0115.05 -5


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse