English version
MALMDATABASEN
Registrering 1870 - 008 Steiroblåheia
(Objekt Id: 2263)
(Sist oppdatert: 05.11.1999)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 514069 m. Nord: 7619250 m.
Lengdegrad: 15.3468400 Breddegrad: 68.6847440
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 250 / 70 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Glimmergneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :250 / 70 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen er tidligere benevnt Prestdalen. Dette er villedende, da Prestdalen ligger NNØ for mineraliseringen. (Prestdalen er feilplasert på det topografiske kartet 1:50 000). Mineraliseringen er fulgt med små røsker over ca. 400 m strøklengde. Mektigheten er ukjent da røskene er gjenrast og det ellers er mye overdekke. Det antas å være to parallelle, tynne malmbånd. Dette pga. at det flere steder er to røsker ved siden av hverandre, og at kompassutslaget er ubetydelig. Hovedskjerpet er en 7 m lang nord-syd gående røskegrøft (1 m3 tipp). I tippen ses litt glimmer (biotitt) skifer og finkornet semimassiv til massiv magnetitt i kvartsitt med endel amfibol (prøve 01, 02 og 03). Mineraliseringen er svakt båndet. 20 m mot vest er en liten gjenrast røskegrop med 1m3 tipp. Kvartsrik magnetittmineralisering og glimmerskifer/ gneis i tippen.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0120.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink., kvartsrik mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0120.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink., kvartsrik mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0120.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink., kvartsrik mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3084 8,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 513720 m. Nord: 7619129 m.
Lengdegrad: 15.3381970 Breddegrad: 68.6836850
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Her er det to små, nærliggende røskegrøfter retning nord-syd (1 m3 tipp). Fra tipp: finkornet kvartsrik semimassiv magnetittmalm med en god del svovelkis langs foliasjonsplan (prøve 04), og sidebergart granittisk gneis (prøve 05).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0120.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink., kvartsrik mt-min. med py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0120.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Granittisk gneis fra sideberg.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3085 8,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 513680 m. Nord: 7619129 m.
Lengdegrad: 15.3372110 Breddegrad: 68.6836870
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
2 små groper med 7 m avstand i nord syd retning. Uten tipp.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 008 Steiroblåheia

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0120.01 Fastfjell 18 -32 -81 -16 -32 -16.2 4.0
NO0120.02 Fastfjell 17 75 -81 -16 -32 -16.2 12.0
NO0120.03 Fastfjell -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 3.0
NO0120.04 Fastfjell 221 -32 -81 17 -32 -16.2 92.0
NO0120.05 Fastfjell 307 547 126 104 294 -16.2 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0120.01 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0120.02 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0120.03 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0120.04 3.0 3.0 -20 -16.2 17 -16.20 -20 -20 -20
NO0120.05 3.0 3.0 -20 -16.2 1500 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0120.01 .01 42 -16 282 19.60 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0120.02 .01 28 -16 356 15.50 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0120.03 .70 45 -16 301 22.10 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0120.04 .00 55 -16 338 26.10 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0120.05 .13 593 372 3430 27.70 54.00 -30.00 178.0 850.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0120.01 -81
NO0120.02 -81
NO0120.03 -81
NO0120.04 -81
NO0120.05 -81


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse