Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1870 - 010 Blokken
(Object Id: 2267)
(Last updated: 02.03.2005)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 515369 m. North: 7609100 m.
Longitude: 15.3773510 Latitude: 68.5936460
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Era: Archean Period:
Genesis: Sedimentary deposit Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Archean Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Amphibole Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Granittisk gneis
Metamorphic facies :Granulite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :60 / 90 Post-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Mineraliseringen har utgående i fjellsida sør for Blokken, fra 115 m.o.h., i overkant av ura, og oppover i fjellsida. I 115 meters høyde er malmsonen 4m mektig og det er sprengt ut ca. 2m3. Det er en finkornig kvartsbåndet magnetittmalm (prøve 01, 02 og 03) med alternerende, få cm mektige massive magnetittlag og umineraliserte kvartsittlag. Et opptil 0.5m mektig lag av semimassiv magnetitt. Også umineraliserte kvartsittlag i samme størrelsesorden. Sidestein er middelskornig granittisk gneis.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Vogt, J.H.L. , 1905
Fiskefjord jernmalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2258;37 pages
Abstract:
Rapporten gir en meget fyldig beskrivelse av Fiskefjords malmfelt, men nevner også kort forekomstene Djupvika, Blokkum, Djupfjord og Brokløysa som er av samme type. Det gis oversikt over geologi, malmgehalter, malmmengder og økonomiske overslag for oppstarting og drift. Malmen består av magnetitt og kvarts og er etter forfatterens mening intriusiv. Malmsonene ligger i en granitt og stryker parallelt med foliasjonen i denne, men det er observert at granitten kutter foliasjonen. Mektigheten på malmsonen er mellom 10 og 30 m og analyser gir gjennomsnittlig 35 % Fe og 0,2 - 0,5 % P. Største forekomst er Jørgmberget ( 2 mill.tonn råmalm). Mindre forekomster i samme område er Oksli, Gunnarli, Lars Olsa- Knufsen og Grønnli.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0124.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Fink. kvartsbåndet mt-min.
No. of registrated element analyses = 1
NO0124.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Fink. kvartsbåndet mt-min.
No. of registrated element analyses = 1
NO0124.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Fink. kvartsbåndet mt-min.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1870 - 010 Blokken

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0124.01 Bedrock 41 -32 -81 -16 -32 -16.2 36.0
NO0124.02 Bedrock -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 21.0
NO0124.03 Bedrock 21 -32 98 -16 -32 -16.2 98.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0124.01 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0124.02 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0124.03 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0124.01 .80 34 -16 289 17.70 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0124.02 .17 19 -16 111 14.70 -30.00 -30.00 34.3 -16.20
NO0124.03 .16 27 -16 138 20.00 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
------------------
Sample No. B*
NO0124.01 -81
NO0124.02 -81
NO0124.03 -81


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway