English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3416 - 602 Grasmo
(Objekt Id: 22718)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Eidskog (3416)
Kart 1:50000: Kongsvinger (2015-2) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 674798 m. Nord: 6662166 m.
Lengdegrad: 12.1402600 Breddegrad: 60.0592920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Sandstein og konglomerat Ressursundertype: Kvartsitt
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 02.nov.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Murestein Klassifikasjon: blokker Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kvartsitt Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :322 / 46

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten her er grå kvartsitt eller kvartsrik rhyolitt. Det er presset og delvis skifrig, og endel blokk sorteres ut for muring. Ellers er hovedproduktene fra bruddet knust stein (grus og pukk).
Beliggenhet
Bruddet ligger 15 km SSØ for Kongsvinger i Eidsskog kommune. Søndre Åklangen er lang innsjø som går i N-S retning, og bruddet ligger like øst for denne rett over for tettstedet Sandnes i søndre ende av sjøen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Utsortert blokk for muring"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
4026020001 Håndstykke
Prøvetaker: Bjørn Lund/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse