Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1870 - 015 Straumfjord
(Object Id: 2272)
(Last updated: 02.03.2005)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 502980 m. North: 7618319 m.
Longitude: 15.0734340 Latitude: 68.6767430
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1915 - 1915 Test mining

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Genesis: Sedex Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 20 / 30 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Granittisk gneis
Metamorphic facies :Granulite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Foliation Strike/Dip :20 / 30 Post-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Prøvedriften foregikk sannsynligvis mellom høsten 1914, da forekomsten ble mutet, og høsten 1915. I fjellsida nord for Gårdsvatnet, 45 m.o.h., er det drevet en 50 m lang stoll mot nordøst. Først gjennom sideberget, som er finkornet kvartsrik gneis med litt finfordelt magnetkis (prøve 06), så gjennom malmsonen som iflg. Rasmussen (1915) er 7 m mektig. Det er en finkornet kvartsrik (kvartsittisk) båndet (mm til få cm skala) magnetittmalm (prøve 01 og 02. Prøve 03 er plukkprøve fra tippen). Mineraliseringen fører hyppige sulfidbånd (magnetkis, svovelkis og kobberkis) i veksling med kvarts- og magnetittbånd (prøve 05). Semimassive magnetkis- svovelkis- kobberkisbånd i kvartsitt (prøve 04) er iflg. Rasmussen opptil 30 cm mektige. Rasmussen (1915) nevner flere malmblotninger, (noe som lokalfolk ikke kjente til og disse er da heller ikke befart). En er ca. 400 m sørøst for stollen og to er øst for Straumfjordgårdene.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Rasmussen, W. C. I. , 1915
Straumfjord iron ore Field.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 660;9 pages
Abstract:
Rapporten beskriver geologiske forhold ved 5 skjerp, gir analyser og malmberegninger samt en storslagen geologisk oversikt av jernmalm. Malmen (magnetit?) er stripet og opptrer på mektigheter av 10 m og mindre. Den opptrer i granitt og synes å være magmatisk dannet. Analyser viser 28-38 % Fe, 0,3-3,5 % S, 0,1-0,4 % P. Totalt malmmengde er beregnet til min. 130 000 tonn. Det pekes også på at det er flere andre små forekomster av samme type i nærheten om drift skulle bli aktuelt (Lahaugen, Meløyvær).

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0129.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvartsbåndet mt-min.
No. of registrated element analyses = 1
NO0129.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvartsbåndet mt-min.
No. of registrated element analyses = 1
NO0129.03 Dump
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvartsbåndet mt-min. (plukkprøve).
No. of registrated element analyses = 1
NO0129.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Semimassiv po, py og cpy i kvartsitt.
No. of registrated element analyses = 1
NO0129.05 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvartsbåndet mt-min. med sulfidbånd.
No. of registrated element analyses = 1
NO0129.06 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Fink. kvartsrik gneis med finfordelt po (sideberg).
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1870 - 015 Straumfjord

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0129.01 Bedrock -16 136 -81 -16 -32 -16.2 2.0
NO0129.02 Bedrock 16 130 97 -16 -32 -16.2 10.0
NO0129.03 Dump 19 80 -81 -16 -32 -16.2 22.0
NO0129.04 Bedrock 1010 39 96 377 191 -16.2 227.0
NO0129.05 Bedrock 102 104 -81 -16 -32 -16.2 15.0
NO0129.06 Bedrock 12 29 5 14 55 -1.0 33.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0129.01 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0129.02 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0129.03 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0129.04 5.0 7.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0129.05 3.0 3.0 -20 -16.2 18 -16.20 -20 -20 -20
NO0129.06 3.0 21.0 -20 -1.0 76 2.55 -20 -20 -20
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0129.01 .00 30 -16 198 16.00 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0129.02 .26 42 -16 273 21.50 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0129.03 .39 54 -16 248 21.50 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0129.04 21.40 124 -16 166 39.40 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0129.05 1.52 49 -16 316 22.50 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0129.06 .09 45 62 75 1.60 -30.00 -30.00 30.3 11.60
------------------
Sample No. B*
NO0129.01 -81
NO0129.02 -81
NO0129.03 -81
NO0129.04 -81
NO0129.05 -81
NO0129.06 -5


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway