English version
MALMDATABASEN
Registrering 1870 - 015 Straumfjord
(Objekt Id: 2272)
(Sist oppdatert: 02.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 502980 m. Nord: 7618319 m.
Lengdegrad: 15.0734340 Breddegrad: 68.6767430
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1915 - 1915 Prøvedrift

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 20 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Granittisk gneis
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :20 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvedriften foregikk sannsynligvis mellom høsten 1914, da forekomsten ble mutet, og høsten 1915. I fjellsida nord for Gårdsvatnet, 45 m.o.h., er det drevet en 50 m lang stoll mot nordøst. Først gjennom sideberget, som er finkornet kvartsrik gneis med litt finfordelt magnetkis (prøve 06), så gjennom malmsonen som iflg. Rasmussen (1915) er 7 m mektig. Det er en finkornet kvartsrik (kvartsittisk) båndet (mm til få cm skala) magnetittmalm (prøve 01 og 02. Prøve 03 er plukkprøve fra tippen). Mineraliseringen fører hyppige sulfidbånd (magnetkis, svovelkis og kobberkis) i veksling med kvarts- og magnetittbånd (prøve 05). Semimassive magnetkis- svovelkis- kobberkisbånd i kvartsitt (prøve 04) er iflg. Rasmussen opptil 30 cm mektige. Rasmussen (1915) nevner flere malmblotninger, (noe som lokalfolk ikke kjente til og disse er da heller ikke befart). En er ca. 400 m sørøst for stollen og to er øst for Straumfjordgårdene.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Rasmussen, W. C. I. , 1915
Straumfjord iron ore Field.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 660;9 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver geologiske forhold ved 5 skjerp, gir analyser og malmberegninger samt en storslagen geologisk oversikt av jernmalm. Malmen (magnetit?) er stripet og opptrer på mektigheter av 10 m og mindre. Den opptrer i granitt og synes å være magmatisk dannet. Analyser viser 28-38 % Fe, 0,3-3,5 % S, 0,1-0,4 % P. Totalt malmmengde er beregnet til min. 130 000 tonn. Det pekes også på at det er flere andre små forekomster av samme type i nærheten om drift skulle bli aktuelt (Lahaugen, Meløyvær).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0129.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbåndet mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0129.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbåndet mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0129.03 Tipprøve
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbåndet mt-min. (plukkprøve).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0129.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv po, py og cpy i kvartsitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0129.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbåndet mt-min. med sulfidbånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0129.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. kvartsrik gneis med finfordelt po (sideberg).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 015 Straumfjord

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0129.01 Fastfjell -16 136 -81 -16 -32 -16.2 2.0
NO0129.02 Fastfjell 16 130 97 -16 -32 -16.2 10.0
NO0129.03 Tipprøve 19 80 -81 -16 -32 -16.2 22.0
NO0129.04 Fastfjell 1010 39 96 377 191 -16.2 227.0
NO0129.05 Fastfjell 102 104 -81 -16 -32 -16.2 15.0
NO0129.06 Fastfjell 12 29 5 14 55 -1.0 33.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0129.01 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0129.02 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0129.03 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0129.04 5.0 7.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0129.05 3.0 3.0 -20 -16.2 18 -16.20 -20 -20 -20
NO0129.06 3.0 21.0 -20 -1.0 76 2.55 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0129.01 .00 30 -16 198 16.00 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0129.02 .26 42 -16 273 21.50 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0129.03 .39 54 -16 248 21.50 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0129.04 21.40 124 -16 166 39.40 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0129.05 1.52 49 -16 316 22.50 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0129.06 .09 45 62 75 1.60 -30.00 -30.00 30.3 11.60
------------------
Prøvenr. B*
NO0129.01 -81
NO0129.02 -81
NO0129.03 -81
NO0129.04 -81
NO0129.05 -81
NO0129.06 -5


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse