English version
MALMDATABASEN
Registrering 1865 - 020 Jomfrufjellet
(Objekt Id: 2323)
(Sist oppdatert: 07.01.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Kvalnes (1131-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 474313 m. Nord: 7576616 m.
Lengdegrad: 14.3774350 Breddegrad: 68.3015650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Vulkeks Form:
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 240 / 35 Retning: 50
Feltstupning: 30
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Malakitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foldeakse Strøk/Fall :50 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :240 / 35 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ligger 550 m.o.h. øverst i Kvanndalen, rett under toppen av fjellryggen. Den ligger i et utilgjengelig stup. Det er nedsatt noen jernbolter oppover mot den loddrette fjellveggen som er belagt med malakitt, men det er ikke mulig å komme helt opp til mineraliseringa. Prøvetaking er derfor gjort av nedfallsmateriale i ura. Det er usikkert om det er foretatt sprengning på stedet. Malakittbelegget tyder på at mineraliseringen opptrer i en isoklinalfold oppe i stupet (foldeakse ca. 50/30). Bergarten under mineraliseringen er fin- til middelskornet, båndet gneis av amfibolittiske lag vekslende med granittiske (tildels grovkornige). Mineraliseringen består av disseminasjon og uregelmessige stringere av magnetitt, kobberkis og noe svovelkis i en finkornig amfibol- biotittgneis (prøve 01, 02, 03 og 04).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0180.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Amfibolitt med mt-cpy-py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0180.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Amfibolitt med mt-cpy-py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0180.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Amfibolitt med mt-cpy-py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0180.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Amfibolitt med mt-cpy-py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1865 - 020 Jomfrufjellet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0180.01 Fastfjell 60 475 -81 17 54 -16.2 125.0
NO0180.02 Fastfjell 5890 102 10 23 32 -1.0 75.0
NO0180.03 Fastfjell 15900 141 -81 26 36 -16.2 166.0
NO0180.04 Fastfjell 13200 127 -81 18 -32 -16.2 71.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0180.01 3.0 9.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0180.02 4.0 5.0 -20 -1.0 885 3.80 -20 -20 -20
NO0180.03 3.0 7.0 -20 -16.2 528 -16.20 -20 -20 -20
NO0180.04 4.0 7.0 -20 -16.2 608 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0180.01 1.68 307 186 625 19.60 -30.00 -30.00 42.2 179.00
NO0180.02 .42 162 74 738 9.27 -30.00 -30.00 7.2 7.92
NO0180.03 1.31 132 54 729 10.00 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0180.04 1.16 121 66 668 8.73 -30.00 -30.00 -32.4 20.90
------------------
Prøvenr. B*
NO0180.01 -81
NO0180.02 -5
NO0180.03 -81
NO0180.04 -81


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse