Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1822 - 601 Lille Fagervika
(Object Id: 23409)
(Last updated: 15.02.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Leirfjord (1822)
Map 1:50000: Nesna (1827-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 399193 m. North: 7333289 m.
Longitude: 12.7694870 Latitude: 66.1039410
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Granite
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 16.okt.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er en porfyrgranitt med røde feltspattporfyroblaster av kalifeltspatt. Bergarten er markert forgneiset og foliert med orienterte feltspatt porfyrer. Fargen på porfyrene kan variere en del, og kan gå over mot svakt rødlig grå. Homogeniteten mellom blokkene med henblikk på mengde porfyrerer og struktur er middels god. Det kan være varierende mengder porfyrer og også varierende mengde biotitt i matriksen. Porfyrene varierer i størrelse fra 1 – 3 cm. Porfyrgranitten tilhører et stort intrusiv som finnes både på øya Løkta i Dønna kommune og på fastlandet i Leirfjord kommune. Den sterkeste rødfarging av porfyrene finnes i randsonen på det store intrusivet, samtidig som bergarten her er mer inhomogen. Porfyrgranitten har de kraftigst rødfargede porfyrene i bruddet på Stamnest med noe svakere rød farge på Horn på Løkta og i Lille Fagervika på fastlandet. Matriksen i porfyrgranitten er mest biotittrik (mørkest) på Stamnest i forhold til de andre lokalitetene. Homogeniteten i bergarten på fastlandet er best i området Lille Fagervika. Langs veien er dette over en strekning på ca. 2,5 km fra Store Fagervika til skilt for skytebane. Heldal (1994b) har beskrevet porfyrgranitten i dette området under lokalitetesnavn Remmen. Porfyrgranitten i Lille Fagervika er kun brukt som molostein. Om steinen som er spesiell er markedsmessig aktuell er det i Lille Fagervika området en bør satse på tilrettelegging. Det finnes en del hytter i området som en skjønner når det heter ”Fagervika”. Kvaliteten på porfyrgranitten kan vurderes i moloen i Lille Fagervika. Det finnes store områder med porfyrgranitt i området fra Løkta over på fastlandet og nordover til Levang. Disse områdene er så langt lite undersøkt. Mineralogi Hovedmineralene er biotitt og kalifeltspatt, med kvarts og plagioklas i underordnet mengde. Kvarts kan også ses innvokset i feltspatt-porfyrene. Aksessorisk finnes litt hornblende.
Historic
Det er ikke kjent at det er tatt ut blokkstein fra området, men ved lille Fagervika er det tatt ut betydelige mengder molostein til båthamna like nedenfor. Blokkene i moloen viser at den steinen som er tatt ut er homogen i farge og struktur. Feltspattporfyrene varierer noe i farge fra rød til svak rødlig.
Location
Lokaliteten Lille Fagervik ligger på fastlandet vis a vis øya Løkta. Til lokaliteten kommer en ved å ta av fra Rv. 17 i skiltet kryss til Fagervik innerst i Meisfjorden, ca. 13 km nord for Sandnessjøen. Fra veikrysset på Rv. 17 rundt Angersnes til Lille Fagervika er det ca. 15 km.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Oversiktsbilde"
Photo no. 2 showing Bergflate"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Heldal, Tom , 1994
Naturstein i Nordland: Sydlige Helgeland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.94.055;62 pages
Abstract:
Sydlige del av Helgeland mellom fylkesgrensen og Ranafjorden er undersøkt og vurdert med tanke på natursteinspotensialet. Store deler av området kan avskrives pga. topografi/tilgjengelighet, oppsprek- ning og/eller mangel av attraktive bergartstyper. Enkelte typer av kalkspatmarmor kan være egnet til svært småskala drift. Dette gjelder hvit Tjøtta-marmor, blå og hvit Velfjord-marmor og marmorbreksje ved Sandnessjøen, i prioritert rekkefølge. Porfyrittisk granodioritt i Vevelstad kan være egnet til større skala uttak av stor blokk. En rekke andre forekomster/bergartstyper er vurdert, men antas å ikke være av videre interesse som naturstein.


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway