Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1826 - 619 Rauberget
(Object Id: 23429)
(Last updated: 17.10.2012)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Susendalen (1925-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 455435 m. North: 7251176 m.
Longitude: 14.0413000 Latitude: 65.3802880
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N):
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Klebersteinen er omvandlet fra en ultramafitt som ligger i en tykk skifersekvens. Denne faller 20 – 30 grader mot NNØ. Lengre nede i lia under klebersteinsforekomsten ligger glimmerskifersonen i Susendalen som dels har takskiferkvalitet. I skifrene i den litologiske hengen veksler skiferen med lag av grønnskifer, klorittskifer og sericittskifer. Dimensjonen på klebersteinslinsen er omtrent 20 x 50 meter. Den har utgående i et flåg og hoveduttakene er gjort i liggen av ultramafitten under flåget. Steinen er kun tatt ut til lokalt bruk. Klebersteinen har utgående i en 10 – 20 meter høy skrent, og terrenget nedenfor er meget bratt. De topografiske forholdene for uttak er dermed ikke gunstige. Klebersteinen er også ganske skifrig, uten større homogene volum. Størrelsen på linsen er også for liten for utnyttelse i dag Mineralogi Klebersteinen består av talk, kloritt, serpentin og karbonat (magnesitt). Hele linsen er forskifret. Magnesitten er flere steder grovkornet med krystaller på opptil 2 cm, i en matriks av de andre nevnte mineralene. Et årenet av karbonat kan stedvis ses gjennomsette klebersteinen. Klebersteinen er fra lys grå til mørk grå.
Historic
Det er tydelige tegn etter uttak av kleberstein under Raudberget, og det er muligens også tatt ut litt oppe på kanten av skrenten mot NV. Under Raudberget ble det funnet et gammelt tynt sagblad for uttak av stein som var skjøtt med klinking. I klebersteinen ble det funnet inskripsjoner, men ingen årstall. Alderen på uttaket er ikke kjent, men det har sannsynlig ikke vært tatt ut kleberstein der før innvandingen av bumannen til Susendalen, omtrent midt på 1800-tallet.
Location
Raudberget ligger i Susendalen, ca. 28 km langs Rv. 804 fra Hattfjelldal sentrum. Ca. 3 km sør for kirken i Susendalen går det en bygdevei mot nord til gården Bråten. Raudberget ligger ca. 400 m fra gården, og er også et trigpunkt merket på topografisk kart i M 1:50 000.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bergflate"
Photo no. 2 showing Forekomsten"


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway