English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1826 - 619 Rauberget
(Objekt Id: 23429)
(Sist oppdatert: 17.10.2012)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 455435 m. Nord: 7251176 m.
Lengdegrad: 14.0413000 Breddegrad: 65.3802880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Klebersteinen er omvandlet fra en ultramafitt som ligger i en tykk skifersekvens. Denne faller 20 – 30 grader mot NNØ. Lengre nede i lia under klebersteinsforekomsten ligger glimmerskifersonen i Susendalen som dels har takskiferkvalitet. I skifrene i den litologiske hengen veksler skiferen med lag av grønnskifer, klorittskifer og sericittskifer. Dimensjonen på klebersteinslinsen er omtrent 20 x 50 meter. Den har utgående i et flåg og hoveduttakene er gjort i liggen av ultramafitten under flåget. Steinen er kun tatt ut til lokalt bruk. Klebersteinen har utgående i en 10 – 20 meter høy skrent, og terrenget nedenfor er meget bratt. De topografiske forholdene for uttak er dermed ikke gunstige. Klebersteinen er også ganske skifrig, uten større homogene volum. Størrelsen på linsen er også for liten for utnyttelse i dag Mineralogi Klebersteinen består av talk, kloritt, serpentin og karbonat (magnesitt). Hele linsen er forskifret. Magnesitten er flere steder grovkornet med krystaller på opptil 2 cm, i en matriks av de andre nevnte mineralene. Et årenet av karbonat kan stedvis ses gjennomsette klebersteinen. Klebersteinen er fra lys grå til mørk grå.
Historikk
Det er tydelige tegn etter uttak av kleberstein under Raudberget, og det er muligens også tatt ut litt oppe på kanten av skrenten mot NV. Under Raudberget ble det funnet et gammelt tynt sagblad for uttak av stein som var skjøtt med klinking. I klebersteinen ble det funnet inskripsjoner, men ingen årstall. Alderen på uttaket er ikke kjent, men det har sannsynlig ikke vært tatt ut kleberstein der før innvandingen av bumannen til Susendalen, omtrent midt på 1800-tallet.
Beliggenhet
Raudberget ligger i Susendalen, ca. 28 km langs Rv. 804 fra Hattfjelldal sentrum. Ca. 3 km sør for kirken i Susendalen går det en bygdevei mot nord til gården Bråten. Raudberget ligger ca. 400 m fra gården, og er også et trigpunkt merket på topografisk kart i M 1:50 000.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bergflate"
Foto nr. 2 viser "Forekomsten"


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse