Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1826 - 624 Sørdalen
(Object Id: 23434)
(Last updated: 19.02.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 463800 m. North: 7297715 m.
Longitude: 14.2086410 Latitude: 65.7988270
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Bergart og geologisk innramning Den omvandlede ultramafitt-linsen ligger i en skifersekvens med med rustne finkornede glimmerskifre. Størrelsen på linsen er ca. 10 x 30 m og ligger i et ganske overdekket område. Klebersteinen er kun brukt lokalt. Logistisk og topografisk ligger forekomste godt til rette for uttak. Den er imidlertid for liten (10 x 30m) til å være av økonomisk interesse i dag. Klebersteinen kan eventuelt brukes som råstoff for suvenirproduksjon. Mineralogi Klebersteinen består av talk, kloritt og litt karbonat. Fargen er medium grå.
Historic
Det er ikke kjent når uttaket ble gjort. Lokaliteten er satt på kart av H.E. Lund (1963) og ble anvist av bonden på gården (A. Sørdal, pers. medd.). Det virker som det er tatt ut litt kleberstein både i gammel og nyere tid.
Location
Gården Sørdalen ligger ved veien som tar av fra mellomriksveien (Rv. 73) ved Krutå ved Røssvatnet. Veikrysset er ca. 17 km fra Hattfjelldal sentrum mot T¿rnaby. Veien fra Rv. 73 er skiltet mot Varntr¿sk. Sørdalen gård ligger ca. 6 km sør for Varntr¿sk. Esjeberget som forekomsten er kalt av gårdsfolket ligger nær gården i utkant av beiteland.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bergflate"
Photo no. 2 showing Forekomsten"


The fact sheet was created on 28.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway