English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1826 - 624 Sørdalen
(Objekt Id: 23434)
(Sist oppdatert: 19.02.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 463800 m. Nord: 7297715 m.
Lengdegrad: 14.2086410 Breddegrad: 65.7988270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergart og geologisk innramning Den omvandlede ultramafitt-linsen ligger i en skifersekvens med med rustne finkornede glimmerskifre. Størrelsen på linsen er ca. 10 x 30 m og ligger i et ganske overdekket område. Klebersteinen er kun brukt lokalt. Logistisk og topografisk ligger forekomste godt til rette for uttak. Den er imidlertid for liten (10 x 30m) til å være av økonomisk interesse i dag. Klebersteinen kan eventuelt brukes som råstoff for suvenirproduksjon. Mineralogi Klebersteinen består av talk, kloritt og litt karbonat. Fargen er medium grå.
Historikk
Det er ikke kjent når uttaket ble gjort. Lokaliteten er satt på kart av H.E. Lund (1963) og ble anvist av bonden på gården (A. Sørdal, pers. medd.). Det virker som det er tatt ut litt kleberstein både i gammel og nyere tid.
Beliggenhet
Gården Sørdalen ligger ved veien som tar av fra mellomriksveien (Rv. 73) ved Krutå ved Røssvatnet. Veikrysset er ca. 17 km fra Hattfjelldal sentrum mot T¿rnaby. Veien fra Rv. 73 er skiltet mot Varntr¿sk. Sørdalen gård ligger ca. 6 km sør for Varntr¿sk. Esjeberget som forekomsten er kalt av gårdsfolket ligger nær gården i utkant av beiteland.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bergflate"
Foto nr. 2 viser "Forekomsten"


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse