Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1832 - 604 Grøndalen
(Object Id: 23443)
(Last updated: 25.04.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33 (Coordinates NOT confirmed)
East: 455054 m. North: 7317699 m.
Longitude: 14.0105870 Latitude: 65.9769920
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Kleberstein Classification: Massive blocks Colour: Green
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Photo no. 1 showing Røykrør"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Bergartene i området er granatglimmerskifer, glimmerskifer, marmor og amfibolitt. Det finnes ikke avmerket noen ultramafitt på det preliminære geologiske kartet i M 1: 50 000 (Gjelle et al. 2003). Klebersteinen er knyttet til en ultramafisk kropp. Det kan ha blitt produsert røykrør fra forekomsten som ellers i regionen, som i Leirskardalen og Espervika. Den markerte veien inn i fjellet tyder på at mye stein er kjørt til bygds. Forekomsten er ikke besøkt. Det er usikkert hvor stor den er, og den ligger langt fra vei. Mineralogi Sannsynligvis er klebersteinen omvandlet av en peridotitt, og at den er grovkornet lys med talk og karbonat som hovedmineraler.
Historic
Klebersteinforekomsten er registrert av H.E. Lund (1963). Klebersteinen ble tatt fra forekomsten og over fjellet og ut til Bryggfjelldalen. Det er markert kjerrevei på det topografiske kartet til forekomstområdet som er mer markert enn de stiene som også er lagt inn på kartet. Driften er sannsynligvis fra 17- og 1800-tallet.
Location
Grøndalen ligger nord for Grønfjellet som igjen ligger nord for Bleikvatnet. Grøndalen ligger veiløst ca. 10 km fra Bleikvasslia. Letteste adkomst er fra gården Innerdalen øverst i Bryggfjelldalen. Til Bryggfjelldalen tar en av fra Rv. 806 mellom Korgen og Bleikvassli, og da er det ca. 5 km til gården. Derfra går det sti til forekomstområdet ca. 6 km innover fjellet.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gjelle, S.T.; Marker, M.; Solli, A.; Gustavson, M. , 2003
Røssvatnet. Berggrunnskart; Røssvatnet; 19261; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart pages


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway