English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1832 - 604 Grøndalen
(Objekt Id: 23443)
(Sist oppdatert: 25.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 455054 m. Nord: 7317699 m.
Lengdegrad: 14.0105870 Breddegrad: 65.9769920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Kleberstein Klassifikasjon: blokker Farge: Grønn
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Røykrør"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergartene i området er granatglimmerskifer, glimmerskifer, marmor og amfibolitt. Det finnes ikke avmerket noen ultramafitt på det preliminære geologiske kartet i M 1: 50 000 (Gjelle et al. 2003). Klebersteinen er knyttet til en ultramafisk kropp. Det kan ha blitt produsert røykrør fra forekomsten som ellers i regionen, som i Leirskardalen og Espervika. Den markerte veien inn i fjellet tyder på at mye stein er kjørt til bygds. Forekomsten er ikke besøkt. Det er usikkert hvor stor den er, og den ligger langt fra vei. Mineralogi Sannsynligvis er klebersteinen omvandlet av en peridotitt, og at den er grovkornet lys med talk og karbonat som hovedmineraler.
Historikk
Klebersteinforekomsten er registrert av H.E. Lund (1963). Klebersteinen ble tatt fra forekomsten og over fjellet og ut til Bryggfjelldalen. Det er markert kjerrevei på det topografiske kartet til forekomstområdet som er mer markert enn de stiene som også er lagt inn på kartet. Driften er sannsynligvis fra 17- og 1800-tallet.
Beliggenhet
Grøndalen ligger nord for Grønfjellet som igjen ligger nord for Bleikvatnet. Grøndalen ligger veiløst ca. 10 km fra Bleikvasslia. Letteste adkomst er fra gården Innerdalen øverst i Bryggfjelldalen. Til Bryggfjelldalen tar en av fra Rv. 806 mellom Korgen og Bleikvassli, og da er det ca. 5 km til gården. Derfra går det sti til forekomstområdet ca. 6 km innover fjellet.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gjelle, S.T.; Marker, M.; Solli, A.; Gustavson, M. , 2003
Røssvatnet. Berggrunnskart; Røssvatnet; 19261; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse