English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1832 - 606 Skresletta
(Objekt Id: 23445)
(Sist oppdatert: 30.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 452287 m. Nord: 7327238 m.
Lengdegrad: 13.9461370 Breddegrad: 66.0621450
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 18.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Kleberstein Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Gravstøtte"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Klebersteinen er en vanlig talk-karbonatbergart omvandlet fra ultramafitt, som ligger omgitt av glimmerskifer. Den opptrer konformt med glimmerksiferen, og selv om den er tektonisk utvalset er den ikke fått en markant skifrighet eller foliasjon. Forekomsten ser ut til å være ganske begrenset i størrelse, kun 1 m mektig med 10 m blottet utgående langs strøket. Den er blottet hovedsakelig i Durmålsbekkens leie, og forsvinner både mot øst og vest inn under overdekke. På de geologiske kartene avmerket en sverm med ultramafitter på sørsiden av Målvatnet som strekker seg mot NV mot Bjerkadalen. I forbindelse med disse er det ikke kjent uttak av kleberstein. Ultramafittene ligger i en serie med glimmerskifer av kaledonsk alder. Det er denne sonen som strekker seg over til Leiskardalen, og hvor de tre forekomstene Skresletta, Skjeftmoen og Fjelldal opptrer. Klebersteinen har vært brukt til ildsteder (Helland 1893). Det ble også laget røykrør av klebersteinen, både runde og firkantede. Videre er klebersteinen brukt til gravstein som kan ses på 14 graver på kirkegården i Korgen. Det meste av dette råstoffet er sannsynligvis tatt fra Skjeftmoen. Forekomsten er liten og fører antofylitt. Forekomsten er sannsynligvis ikke verneverdig men den har et meget lite volum. Ut fra det som er blottet og om det er representativt har den i dag ikke noe økonomisk potensiale. Mineralogi Klebersteinen har talk og magnesitt som hovedmineraler. I tillegg fører den antofylitt som kanskje ikke ved målinger blir å klassifisere som asbestiforme fibre.
Historikk
Ved at forekomsten(e) i Leirskardalen er nevnt av Kraft (1835) er uttakene ganske gamle. Uttaksstedet er omkring 10 m langt og 1 m dypt. Helland (1893) beskriver at klebersteinen i Leirskardet er brukt til ovner, og til likstene og gryter, m.v., og at den er av god kvalitet. Bruddene ved gården Skredsletta og Skjeftmoen ligger på hver sin side av dalen og det har vært tatt ut kleberstein her fra 1700-tallet.
Beliggenhet
Forekomsten ligger i nedre del av Leirskarddalen som går mot sør fra Korgen sentrum. Avstanden fra veikryss med E6 i Korgen og oppover dalen er 6 – 7 km til gården Skresletta på sørsiden av Leirskardelva. Forekomsten ligger i Durmålsbekken ca. 410 moh. Litt lengre opp i dalen ligger gården Skjeftmoen på nordsiden av elva hvor det også er brutt kleberstein, og øverst i dalen ved Fjelldal, hvor det begge steder er tatt ut noe kleberstein.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Blotning av kleberstein i Durmålsbekken"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 sider

Karlsen, Tor Arne ; Gautneb, Håvard ; Lund, Bjørn , 1999
Status-report on talc-prospecting in Helgeland, northern Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.068;? sider
Abstrakt:
A prospecting programme for talc has been carried out in Helgeland. The results are both good and bad; a new talc deposit has been found in Kvanndalen, a few km west of Altermark. The deposit are exposed, and the size is not yet known, except that the maximum width is around 50 metres. To be able to use th ore, there must either be a market for the assemblage talc-breunnerit-olivine, or it must be possible to remove the olivine. A further deposit of interest occurs in Misvær. Otherwise, talc is rather uncommon in the numerous ultramafic lenses around the Høgtuva-, Sjona- and Svartisen windows. The ultramafic lenses are dominated by the metamorphic assemblage enstatite-anthophyllite-carbonate with or without olivine. It is concluded that the metamorphic grade has, in general, been too high in the western area and that possible pre-existing talc-carbonate assemblages have been altered to the minerals above. The deposit in Kvanndalen probably represent the margin of what can be termed the Altermark Talc Province. Only olivine has been included in the talc-carbonate assemblage, while bodies further to the west carry olivine, enstatite and anthophyllite.

Karlsen, Tor Arne; Nilsson, Lars Petter , 2000
Talc deposits in Norway
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.135;146 sider
Abstrakt:
Information about talc and soapstone deposits registered in NGU's different databases and various available literature have been collected and described in the present report. Around 400 deposits/occurrences are known, but the detail of the available information varies widely. By reading old field-books as well as old manuscripts, maps, etc. dating as far back as A.D.1758, quite a lot of data has been found. The result of the work shows that most described talc in Norway is of ultramafic origin and is associated with serpentinites. The most common mineral association is talc + breunnerite. Different talc-provinces can be defined from the registered and non-registered data, the most important being Nord-Gudbrandsdalen, Altermark and Stølsheimen. While Altermark and Stølsheimen have been investgated in some detail with respect to talc as an industrial mineral, the Nord-Gudbrandsdalen talc province has been investigated both for milling talc and for soapstone use as dimension stone. Deposits that are probably extensive, but have so far not been investigated in detail, include the Lesjehorrungane deposits in the Nord-Gudbrandsdalen region and the Raudfjellet deposit in Nord-Trøndelag. The fractionated metakomatiites (pale green talc-chlorite rocks) of the southern part of the Palaeo-proterozoic Karasjok Greenstone Belt in Finnmark, Northern Norway, possibly represents, by far, the largest accumulations of talc in Norway. These rocks are recently mapped, for the first time, but other critical information is, however, very scarce.


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse