Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1832 - 608 Fjelldal
(Object Id: 23447)
(Last updated: 18.10.2012)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 457867 m. North: 7325180 m.
Longitude: 14.0700600 Latitude: 66.0444850
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Uttaket ligger i en serie med glimmerskifre med spredte utsvetninger av kvarts. Like under den tynne langstrakte linsen med kleberstein ligger det marmor. Klebersteinen utgjør en tynn linse med tykkelse bare noen få meter. Den har utgående i en brattskrent ned mot elva. Langs strøket går den inn under overdekke. I et bekkeprofil i en bekk like vest for forekomsten kan en se at linsen har kilet ut. Skifrene og marmoren på lokaliteten ligger ganske flatt. Klebersteinen er lys grålig og varierer fra massiv til skifrig. Hele linsen som sannsynligvis var en ultramafitt er omvandlet til kleberstein. Klebersteinen er lys gullig grå. Mest sannsynlig ligger linsen i omtrent samme geologiske posisjon som forekomstene Skresletta og Skjeftmoen på hver sin side av dalen lengre nede. Klebersteinen er brukt lokalt til husgeråd. Forekomsten er svært begrenset i volum som gjør at den ikke er av økonomisk interesse i dag. Mineralogi Klebersteinen er talkrik og fører litt kloritt og litt karbonat.
Historic
Forekomsten er registrert av H.E. Lund (1963) som en forekomst som det er tatt kleberstein fra. Forekomsten hadde ikke vært mulig å finne uten hjelp av bonden på Nyenget gård. Det er tatt ut små mengder kleberstein som en kan se spor etter.
Location
Lokaliteten ligger i Leirskardalen som går mot sør fra Korgen sentrum. Avstanden fra veikryss med E6 i Korgen og oppover dalen er ca. 13 km til Fjelldal. Uttaket ligger ned mot elva med Nyenget som nærmeste gård.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Oversiktsbilde"


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway