English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1832 - 608 Fjelldal
(Objekt Id: 23447)
(Sist oppdatert: 18.10.2012)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 457867 m. Nord: 7325180 m.
Lengdegrad: 14.0700600 Breddegrad: 66.0444850
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Uttaket ligger i en serie med glimmerskifre med spredte utsvetninger av kvarts. Like under den tynne langstrakte linsen med kleberstein ligger det marmor. Klebersteinen utgjør en tynn linse med tykkelse bare noen få meter. Den har utgående i en brattskrent ned mot elva. Langs strøket går den inn under overdekke. I et bekkeprofil i en bekk like vest for forekomsten kan en se at linsen har kilet ut. Skifrene og marmoren på lokaliteten ligger ganske flatt. Klebersteinen er lys grålig og varierer fra massiv til skifrig. Hele linsen som sannsynligvis var en ultramafitt er omvandlet til kleberstein. Klebersteinen er lys gullig grå. Mest sannsynlig ligger linsen i omtrent samme geologiske posisjon som forekomstene Skresletta og Skjeftmoen på hver sin side av dalen lengre nede. Klebersteinen er brukt lokalt til husgeråd. Forekomsten er svært begrenset i volum som gjør at den ikke er av økonomisk interesse i dag. Mineralogi Klebersteinen er talkrik og fører litt kloritt og litt karbonat.
Historikk
Forekomsten er registrert av H.E. Lund (1963) som en forekomst som det er tatt kleberstein fra. Forekomsten hadde ikke vært mulig å finne uten hjelp av bonden på Nyenget gård. Det er tatt ut små mengder kleberstein som en kan se spor etter.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Leirskardalen som går mot sør fra Korgen sentrum. Avstanden fra veikryss med E6 i Korgen og oppover dalen er ca. 13 km til Fjelldal. Uttaket ligger ned mot elva med Nyenget som nærmeste gård.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde"


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse