Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1839 - 620 Eiterjorda
(Object Id: 23473)
(Last updated: 30.04.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Beiarn (1839)
Map 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 484355 m. North: 7430481 m.
Longitude: 14.6413130 Latitude: 66.9915390
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Schist
Brickstone(Y/N):
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 19.okt.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Takskifer Classification: Colour:
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Photo no. 1 showing Naturflate"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Bergartene i Beiardalen er dominert av kaledonske skifre og marmor. Det er registrert 14 forekomster/lokaliteter hvor den grålige skifer er tatt ut eller testet kvaliteten på. Noen av skifrene er kvartsrike (Eiterjord) mens andre er bløtere, tyntspaltende og har litt karbonat (Molid). Skifersonen som er testet er en tynn sone som er 1 – 5 m mektig. Skiferen er tett båndet men dels tungtspaltende og en del oppsprukket. Den breie skifersonen er klemt mellom amfibolitt i nord og mer gabbroide bergarter i sør. Eitaråga-skiferen er brukt kun til noen få hustak i Beiarn. Eiteråga skiferen er tungtspaltende, er småfallen men har god teknisk kvalitet. Det er en del kvartsutsvetninger og tynne diskordante lag (sills) av amfibolitt i skifersonen. Sonen er tynn og steiltstående, men ligger bra til logistisk for drift. Skiferen fra Eiterjorda er ikke teknisk testet. Mineralogi Hovedmineralene er kvarts, muskovitt og biotitt. I små mengder er det også noen korn med kis og feltspatt, og aksessorisk turmalin og zirkon. I tynne lag kan også skiferen ha små granater. Noen nåler med amfibol på opptil 2 cm størrelse opptrer på enkelte spalteplan.
Historic
Det er tatt ut kun små mengder takskifer langs sonen ved Eiterjorda, kun til noen få hustak. Uttakene skjedde tidlig på 1900-tallet. Skiferen er senere testet og vurdert av bergmestere på 1940- og 1970-tallet. Det siste prøveuttaket ble gjort i forbindelse med de siste undersøkelsene tidlig på 1970-tallet.
Location
Eiterjorda ligger i Beiardalen på sørsiden av Beiarelva, ca. 3 km øst for Moldjord kirke. Fra Rv. 813 går det skiltet vei til Eiterjorda over ei smal bru ved gården Voll. Forekomstene av skifer ligger vest for gårdene på Eiterjorda langs en nylig bygd skogsvei, fra en åkerkant over skaret mellom Rabben og Furuhaugen og videre ned mot Eiteråga.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ryghaug, Per , 1977
Skiferundersøkelser i Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1336/1;66 pages
Abstract:
Skiferundersøkelsene var et ledd i det avsluttende skiferinventeringspro- grammet til NGU's Nord-Norge-prosjekt. Målsettingen har vært å skaffe en oversikt over landsdelens skiferressurser. Undersøkelsen omfatter ca. 15 enkeltbrudd og flere store områder med "skifer- førende" bergarter. I Beiardalen og ved Valnesfjorden ble det utført detaljkartlegging i ski- ferområdene. Ingen av de befarte lokaliteter pekte seg ut som drivverdige. Ved Valnes- fjorden burde mulighetene for å finne utnyttbar skifer være tilstede under overdekket langs skifersonens NØ-lige fortsettelse.

Vasshaug, Albert , 1970
Befaring av skiferforekomst på Eiterjord i Beiarn, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6223;5 pages
Abstract:
Skiferen er en glimmerskifer. Den har strøkretning ca. N-S og er steilstå- ende (ca. 90 grader). I liten målestokk er det tidligere brutt en del tak- skifer i foten av en haug. Man ser bare den ene kanten av skiferen. Skifer- formasjonen er meget mektig. På grunn av overdekninger var det umulig å stud- ere detaljene over hele tykkelsen. Skiferforekomsten er svært uren. Skiferen er brukbar som takstein, flis etc., men forekomsten er etter forfatterens syn lite produksjonsdyktig. Skrått på lagdelingen er skiferen sprukket opp og fylt med kvarts. Disse kvartsgang- ene er gjennomgående over store områder og følger skiferlagene mot dypet. Det ble også registrert foldninger og små krusninger i skifrigheten. Videre har man en del fyllittganger som følger skifrigheten. Hvis man skal foreta videre undersøkelser, bør det brytes en del skifer nær det gamle brudd. Forekomsten er etter all sannsynlighet for forurenset til å kunne gi varig driftsgrunnlag.

Strand, Geir , 1971
Eiterjord skiferforekomst i Beiarn
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6458;1 pages
Abstract:
Prøvedrift har gitt nær null utbytte av anvendbar skifer, noe som skyldes manglende kløv. I tillegg finnes en sterk oppsprekning. God blotningsgrad mot S og V viser ingen bedring. Prøvedriften er forsvarlig utført, men videre drift synes hensiktsløs.

Hatling, Harald; Hultin, Ivar; Øvereng, Odd; Gvein, Øyvind; Fareth, Eigill , 1971
Undersøkelser av skifer og bygningsstein i Nordland, Troms og Finnmark.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.968 E;82 pages
Abstract:
Skiferundersøkelsene ble sentrert om områdene Kvænangen og Alta. I Beiarn ble 5 lokaliteter undersøkt. En av disse er anbefalt prøvebrudt. I Malangen i Balsfjord ble 3 små brudd befart. Ingen av disse er drivverdige. Et område V for den midtre del av Kvænangsfjorden ble undersøkt. To av forekomstene her er drivverdige, og ble drevet under befaringen. Driften bør opprettholdes. I Loppa fins store skifermengder av varierende kvalitet, men det er mulig med selektiv drift i små brudd. Forekomster av skifer i Kautokeino og Kvalsund var ikke interessante. Befaring ble også foretatt innen Alta-skiferen. Mer detaljerte undersøkelser er foreslått i Stillafeltet, Østerelvdalen og Skaidi. Rapporten foreslår skiferundersøkelser i 1971 i følgende områder; små regi- strerte lokaliteter, Nordreisa-området, Loppa-feltet, Alta, Repvåg. Det er også befart to klebersteinsforekomster; Nyeng i Sørreisa og Russelv i Lyngen. Ingen av dem er økonomisk interessante.

Brattli, Bjørge; Tørudbakken, Bjørn , 1987
Arstaddal. Berggrunnskart; Arstaddal; 20284; 1:50 000; trykt i farger; NGU Skrifter nr. 81
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Rekstad, Johan , 1913
Fjeldstrøget mellem Saldalen og Dunderlandsdalen.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.67;1-65 pages
Abstract:
Forkortet: The region described is situated in the interior of Northern Norway between 66° 30' and 67°N, and to the east of the Territory treated in The Geology of Northern Helgeland, NGU Nr.62. The stratified rocks, occurring here, are mica-schist, crystalline limestone, gneiss and schistose quartz-rock. Of these the mica-schist has the greatest extension (see annexted map). The direction of the strike is for the most part N-S to NNE-SSW or parallel with the mountain-range. But near to the borders of the great granitic intrusions, it bends along the border-lines of the eruptives The mica-schist is graylish and of pronounced, schistosity. It is speckled with brown garnets, and in some places also with brown staurolite (see Fig.2,pl.VI and Fig.1,pl-VII). Crystalline limestone and marble cover a considerable area (see map). The limestone contains generally a small percentage of magnesia. In several places also layers of dolomite are intercalated in the limestone series, mainly in its upper parts. Much of the limestone is gray-coloured and yields a fetid odour when blown. But here also occur white, yellow and red varieties of the limestone. It contains in part argillaceous matter and passes into a calcareous schist. The mineral of tremolite occurs often in the dolomite

Name of Locality: Eiterjorda 1
(Object Id: 23474 620,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Beiarn (1839)
Map 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 484242 m. North: 7430350 m.
Longitude: 14.6387620 Latitude: 66.9903580
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Schist
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Location
Uttak vest for skogsvei.

Name of Locality: Eiterjorda 2
(Object Id: 23475 620,02,00)

Location
County: Nordland Municipality: Beiarn (1839)
Map 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 484218 m. North: 7430328 m.
Longitude: 14.6382150 Latitude: 66.9901510
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Schist
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Location
Uttak vest for skogsvei.

Name of Locality: Eiterjorda 3
(Object Id: 23476 620,03,00)

Location
County: Nordland Municipality: Beiarn (1839)
Map 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 484197 m. North: 7430316 m.
Longitude: 14.6377350 Latitude: 66.9900510
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Schist
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Location
Uttak vest for skogsvei.

Name of Locality: Eiterjorda 4
(Object Id: 23477 620,04,00)

Location
County: Nordland Municipality: Beiarn (1839)
Map 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 484129 m. North: 7430288 m.
Longitude: 14.6361800 Latitude: 66.9897960
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Schist
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Location
I veikant til skogsvei.

Name of Locality: Eiterjorda 5
(Object Id: 23478 620,05,00)

Location
County: Nordland Municipality: Beiarn (1839)
Map 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 484029 m. North: 7430160 m.
Longitude: 14.6339050 Latitude: 66.9886340
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Schist
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Location
Uttak øst for skogsvei.

Name of Locality: Eiterjorda 6
(Object Id: 23479 620,06,00)

Location
County: Nordland Municipality: Beiarn (1839)
Map 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 483998 m. North: 7430104 m.
Longitude: 14.6332020 Latitude: 66.9881300
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Schist
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Location
8 m grøft vest for skogsvei.

Name of Locality: Eiterjorda 7
(Object Id: 23480 620,07,00)

Location
County: Nordland Municipality: Beiarn (1839)
Map 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 483978 m. North: 7430091 m.
Longitude: 14.6327450 Latitude: 66.9880210
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Schist
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Location
Lite uttak vest for skogsvei.

Name of Locality: Eiterjorda 8
(Object Id: 23481 620,08,00)

Location
County: Nordland Municipality: Beiarn (1839)
Map 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 483971 m. North: 7430086 m.
Longitude: 14.6325630 Latitude: 66.9879670
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Schist
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Location
Øvre ende av 15 m lang grøft.

Name of Locality: Eiterjorda 9
(Object Id: 23482 620,09,00)

Location
County: Nordland Municipality: Beiarn (1839)
Map 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 483954 m. North: 7430069 m.
Longitude: 14.6321980 Latitude: 66.9878140
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Schist
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Location
Lite uttak.

Name of Locality: Eiterjorda 10
(Object Id: 23483 620,10,00)

Location
County: Nordland Municipality: Beiarn (1839)
Map 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 483937 m. North: 7430054 m.
Longitude: 14.6317880 Latitude: 66.9876870
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Schist
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Location
10 m grøft som ender i Eiteråga.


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway