Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1841 - 618 Brynslia
(Object Id: 23511)
(Last updated: 25.04.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 518799 m. North: 7467881 m.
Longitude: 15.4370230 Latitude: 67.3268380
Show on map

Resource
Resource Type: Whetstone Resource Subtype: Schist
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 25.apr.2013 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Fauske-bryne Classification: Colour:
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Photo no. 1 showing Bryne-emner"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Bergarten som er brukt til bryner er nærmest en kalkmergel. Den ligger litologisk over den hvite dolomittmarmoren som strekker seg fra Kvitblikk til Løvgavlen. Mergelen er en grå og finkornet bergart med markert lineasjon. Det kan ses bryneemner med vanlig brynetykkelse med lengde på opptil 40 cm. Steinen er brukt til bryner lokalt. Brynene som ble tatt ut var ganske ”bløte”, med karbonater som et av hovedmineralene. Det var silikatmineralene som sto for skjerpingen av verktøyet. Forekomsten er kun av historisk interesse. Mineralogi Kalkmergelen består av karbonater, kvarts og feltspatt som hovedmineraler. I tillegg har bergarten noe lys glimmer.
Historic
Det er plukket bryner fra lokaliteten fram til utpå 1900-tallet. Det er ikke kjent når uttakene startet.
Location
Brynslia ligger på Fauskeeidet i Tverråmarka ovenfor gårdene Nymoen og Brynslia. Opp fra gårdene går det en slynget skogsvei opp til nerkanten av et plantefelt med gran. I dette området ble brynene plukket. Det er ikke synlig større brudd, men emner ligger tett i den bratte lia. Til de nevnte gårdene kommer en ved å ta av fra E6 like nord for Fauske på skiltet vei mot Tverrå ved Medås. På veien nordover fra veikryss på Tverrå langs Kvitblikklia ligger gårdene Nymoen og Brynslia, vest for sørenden av Kvitblikkvatnet.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gustavson, M.; Cooper, M. A.; Kollung, S.; Tragheim, D.G. , 2004
Fauske. Berggrunnskart; Fauske; 21294; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart pages


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway