English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1841 - 618 Brynslia
(Objekt Id: 23511)
(Sist oppdatert: 25.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 518799 m. Nord: 7467881 m.
Lengdegrad: 15.4370230 Breddegrad: 67.3268380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Brynestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 25.apr.2013 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Fauske-bryne Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Bryne-emner"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten som er brukt til bryner er nærmest en kalkmergel. Den ligger litologisk over den hvite dolomittmarmoren som strekker seg fra Kvitblikk til Løvgavlen. Mergelen er en grå og finkornet bergart med markert lineasjon. Det kan ses bryneemner med vanlig brynetykkelse med lengde på opptil 40 cm. Steinen er brukt til bryner lokalt. Brynene som ble tatt ut var ganske ”bløte”, med karbonater som et av hovedmineralene. Det var silikatmineralene som sto for skjerpingen av verktøyet. Forekomsten er kun av historisk interesse. Mineralogi Kalkmergelen består av karbonater, kvarts og feltspatt som hovedmineraler. I tillegg har bergarten noe lys glimmer.
Historikk
Det er plukket bryner fra lokaliteten fram til utpå 1900-tallet. Det er ikke kjent når uttakene startet.
Beliggenhet
Brynslia ligger på Fauskeeidet i Tverråmarka ovenfor gårdene Nymoen og Brynslia. Opp fra gårdene går det en slynget skogsvei opp til nerkanten av et plantefelt med gran. I dette området ble brynene plukket. Det er ikke synlig større brudd, men emner ligger tett i den bratte lia. Til de nevnte gårdene kommer en ved å ta av fra E6 like nord for Fauske på skiltet vei mot Tverrå ved Medås. På veien nordover fra veikryss på Tverrå langs Kvitblikklia ligger gårdene Nymoen og Brynslia, vest for sørenden av Kvitblikkvatnet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gustavson, M.; Cooper, M. A.; Kollung, S.; Tragheim, D.G. , 2004
Fauske. Berggrunnskart; Fauske; 21294; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse