Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1841 - 619 Løvgavlen (Hammerfall)
(Object Id: 23512)
(Last updated: 23.04.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 516199 m. North: 7463200 m.
Longitude: 15.3759460 Latitude: 67.2849940
Show on map

Resource
Resource Type: Marble and limestone Resource Subtype: Marble
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 24.okt.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Norwegian Rose Classification: Massive blocks Colour:
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Calcite marble Grain size: Coarse grained (> 3 mm)

Photo no. 1 showing Polert plate"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Hovedmineralene i Norwegian Rose konglomeratet er dolomitt i bollene og kalkspatt i matriks. I underordnet mengde i kalkspattdominert matriks opptrer glimmer (både muskovitt og lys biotitt), kvarts, kloritt, fuchsitt og noen kiskorn. Marmoren fra bruddet ble solgt som blokk på det internasjonale markedet. Forekomsten av Norwegian Rose er uten tvil den viktigste forekomsten av marmor i Norge. Reservene er begrenset, men ved fornuftig driftsplanlegging vil den kunne drives i flere år framover. Bruddet til Hammerfall Dolomitt AS vil ved utvidelse kreve fortsatt fjerning av tykke løsmasser. I ligg av Norwegian Rose finner en også reserver av Antique i bruddet. Ved omlegging av vei og smarbeid mellom Hammerfall Dolomitt AS og Norwegian Rose AS, vil reservene av Norwegian Rose kunne økes betraktelig.
Historic
Bruddet startet på 1993/94 på motsatt side av veien av bruddet til Ankerske. Det var tykt overdekke av marin leire som måtte fjernes før en kom ned på forekomsten. Bruddet ble drevet noen få år og kom i drift først når markedet var blitt ganske vanskelig. Hammerfall Dolomitt AS hadde rettighetene til denne delen av forekomsten som de hadde beholdt etter at A/S Norwegian Talc solgte bruddet til Ankerske og fabrikken videre til familien Schjetne. I dag er bruddet vannfylt med noen få blokker lagret på bruddkanten.
Location
Bruddet til Hammerfall Dolomitt AS ligger like NV for Fauske sentrum over veien for bruddet til Ankerske. Til bruddet kommer en med å ta av fra E6 ca. 500 m nord for rundkjøringen i Fauske sentrum. Like etter en underkjøring av jernbanen mot Bodø tar en av mot industriområdet mot vest. Fra E6 er det knappe 2 km til bruddområdet. Når det gjelder bergart og og mineralogi så er bruddet som ble drevet av Hammerfall bare ovenfor veien til hovedbruddet til Ankerske og er fortsettelsen av samme linsen med steintypen Norwegian Rose.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gustavson, M.; Cooper, M. A.; Kollung, S.; Tragheim, D.G. , 2004
Fauske. Berggrunnskart; Fauske; 21294; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart pages


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway