English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1841 - 619 Løvgavlen (Hammerfall)
(Objekt Id: 23512)
(Sist oppdatert: 23.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 516199 m. Nord: 7463200 m.
Lengdegrad: 15.3759460 Breddegrad: 67.2849940
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 24.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Norwegian Rose Klassifikasjon: blokker Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kalkspatmarmor Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Hovedmineralene i Norwegian Rose konglomeratet er dolomitt i bollene og kalkspatt i matriks. I underordnet mengde i kalkspattdominert matriks opptrer glimmer (både muskovitt og lys biotitt), kvarts, kloritt, fuchsitt og noen kiskorn. Marmoren fra bruddet ble solgt som blokk på det internasjonale markedet. Forekomsten av Norwegian Rose er uten tvil den viktigste forekomsten av marmor i Norge. Reservene er begrenset, men ved fornuftig driftsplanlegging vil den kunne drives i flere år framover. Bruddet til Hammerfall Dolomitt AS vil ved utvidelse kreve fortsatt fjerning av tykke løsmasser. I ligg av Norwegian Rose finner en også reserver av Antique i bruddet. Ved omlegging av vei og smarbeid mellom Hammerfall Dolomitt AS og Norwegian Rose AS, vil reservene av Norwegian Rose kunne økes betraktelig.
Historikk
Bruddet startet på 1993/94 på motsatt side av veien av bruddet til Ankerske. Det var tykt overdekke av marin leire som måtte fjernes før en kom ned på forekomsten. Bruddet ble drevet noen få år og kom i drift først når markedet var blitt ganske vanskelig. Hammerfall Dolomitt AS hadde rettighetene til denne delen av forekomsten som de hadde beholdt etter at A/S Norwegian Talc solgte bruddet til Ankerske og fabrikken videre til familien Schjetne. I dag er bruddet vannfylt med noen få blokker lagret på bruddkanten.
Beliggenhet
Bruddet til Hammerfall Dolomitt AS ligger like NV for Fauske sentrum over veien for bruddet til Ankerske. Til bruddet kommer en med å ta av fra E6 ca. 500 m nord for rundkjøringen i Fauske sentrum. Like etter en underkjøring av jernbanen mot Bodø tar en av mot industriområdet mot vest. Fra E6 er det knappe 2 km til bruddområdet. Når det gjelder bergart og og mineralogi så er bruddet som ble drevet av Hammerfall bare ovenfor veien til hovedbruddet til Ankerske og er fortsettelsen av samme linsen med steintypen Norwegian Rose.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gustavson, M.; Cooper, M. A.; Kollung, S.; Tragheim, D.G. , 2004
Fauske. Berggrunnskart; Fauske; 21294; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse