Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1841 - 629 Domåkerfjellet
(Object Id: 23529)
(Last updated: 19.03.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 513806 m. North: 7478647 m.
Longitude: 15.3222520 Latitude: 67.4236810
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Schist
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 25.okt.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Skiferen i forekomsten på Domåkerfjellet er fortsettelsen av skifersonen fra Alvenes – Nes Nordvik – Bringsli – Rundfjellet. Domåkerfjellet er den nordligste lokaliteten hvor denne skifersonen er undersøkt. Steinen er brukt lokalt som takskifer. Det antas at skiferen har en lignende kvalitet som skiferen i Nordvik. Dette er det nordligste punktet hvor det er kjent taksifer i sonen. Sonen sett under ett er interessant å få vurdert samlet. Mineralogi Skiferen har muskovitt, biotitt, feltspatt og kvarts som hovedmineraler. I tillegg er det identifidert epidot og litt granat som underordenede mineraler i noen av skiferlagene. Aksessorisk opptrer det litt kis i skiferen.
Historic
Det skal være tatt ut skifer fra forekomsten til lokalt bruk.
Location
Forekomsten ligger ved ei sideelv til Nordskardelva, ca. 2 km nord for endepunktet på veien nordover fra Valnesfjord ved Vestvatnli. Det er ca. 2,5 km nord for Jordbru. Til området kommer en ved å ta av fra Rv. 80 mellom Fauske og Bodø ved brua i Valnesfjord eller i Nordvika.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Hatling, Harald , 1974
Skiferundersøkelser i Nordland, 1973.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/5;24 pages
Abstract:
I rapporten er alt materiale samlet angående skiferundersøkelser som er utført av NGU i Nordland fylke i 1973. I Susendalen i Hattfjelldal kommune ble 4 lokaliteter undersøkt med henblikk på å finne drivverdig skifer. De fire er Elsmoen, Solvang, Atterli og Bakli. Et område ved Solvang anbefales videre undersøkt. I første omgang foreslås avrøsking av løsmaterialer etter nærmere anvisning av NGU. I Fauske kommune omfattet undersøkelsen bl.a. deler av "Øvre Vågan skifer- gruppe" som Kistrandskiferen tilhører. Området ser så interessant ut at nærmere undersøkelser anbefales. Rana kommune: Utvalgte områder ved Langvatnet ble undersøkt på drivverdig skifer uten at det ble funnet noe som kunne anbefales for drift.

Gustavson, M.; Cooper, M. A.; Kollung, S.; Tragheim, D.G. , 2004
Fauske. Berggrunnskart; Fauske; 21294; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart pages


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway