English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1841 - 629 Domåkerfjellet
(Objekt Id: 23529)
(Sist oppdatert: 19.03.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 513806 m. Nord: 7478647 m.
Lengdegrad: 15.3222520 Breddegrad: 67.4236810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 25.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Skiferen i forekomsten på Domåkerfjellet er fortsettelsen av skifersonen fra Alvenes – Nes Nordvik – Bringsli – Rundfjellet. Domåkerfjellet er den nordligste lokaliteten hvor denne skifersonen er undersøkt. Steinen er brukt lokalt som takskifer. Det antas at skiferen har en lignende kvalitet som skiferen i Nordvik. Dette er det nordligste punktet hvor det er kjent taksifer i sonen. Sonen sett under ett er interessant å få vurdert samlet. Mineralogi Skiferen har muskovitt, biotitt, feltspatt og kvarts som hovedmineraler. I tillegg er det identifidert epidot og litt granat som underordenede mineraler i noen av skiferlagene. Aksessorisk opptrer det litt kis i skiferen.
Historikk
Det skal være tatt ut skifer fra forekomsten til lokalt bruk.
Beliggenhet
Forekomsten ligger ved ei sideelv til Nordskardelva, ca. 2 km nord for endepunktet på veien nordover fra Valnesfjord ved Vestvatnli. Det er ca. 2,5 km nord for Jordbru. Til området kommer en ved å ta av fra Rv. 80 mellom Fauske og Bodø ved brua i Valnesfjord eller i Nordvika.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Hatling, Harald , 1974
Skiferundersøkelser i Nordland, 1973.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/5;24 sider
Abstrakt:
I rapporten er alt materiale samlet angående skiferundersøkelser som er utført av NGU i Nordland fylke i 1973. I Susendalen i Hattfjelldal kommune ble 4 lokaliteter undersøkt med henblikk på å finne drivverdig skifer. De fire er Elsmoen, Solvang, Atterli og Bakli. Et område ved Solvang anbefales videre undersøkt. I første omgang foreslås avrøsking av løsmaterialer etter nærmere anvisning av NGU. I Fauske kommune omfattet undersøkelsen bl.a. deler av "Øvre Vågan skifer- gruppe" som Kistrandskiferen tilhører. Området ser så interessant ut at nærmere undersøkelser anbefales. Rana kommune: Utvalgte områder ved Langvatnet ble undersøkt på drivverdig skifer uten at det ble funnet noe som kunne anbefales for drift.

Gustavson, M.; Cooper, M. A.; Kollung, S.; Tragheim, D.G. , 2004
Fauske. Berggrunnskart; Fauske; 21294; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse