Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1845 - 603 Hestvikmarka
(Object Id: 23533)
(Last updated: 30.04.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Helldalisen (2130-3) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 520449 m. North: 7490848 m.
Longitude: 15.4795280 Latitude: 67.5327350
Show on map

Resource
Resource Type: Millstone Resource Subtype: Mica schist
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 25.okt.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Granatglimmerskifer Classification: Colour:
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Photo no. 1 showing Kvernstein"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Bergartene i området er granatglimmerskifre som er temmelig grovkornet. Det er også lag med marmor og amfibolitt i sekvensen. Det er ikke sikkert at det er gjort mer enn ett forsøk på å ta ut kvernstein på lokaliteten. Det er flere historisk interesserte personer i bygda som har vært oppmerksom på steinen, og de kjenner ikke til andre lokaliteter hvor det er gjort uttak. Steinen har kun interesse historisk. Den er sannsynligvis for lys til å kunne gi et interessant produkt ved saging og polering. Logistisk ligger lokaliteten i så måte greit til. Mineralogi Granatglimmerskiferen som er brukt til kvenstein er ganske lys med muskovitt som dominerende glimmermineral. I tillegg til det er hovedmineralene kvarts og feltspatt.
Historic
Lokaliteten er beskrevet av Lind (1999). Det er kun spor etter uttak av en stein som er ca. 60 cm i diameter, ganske tykk og med senterhull. Den er hugd av en nedrast blokk fra en liten hammer. Det er også ei fin restaurert mølle i Hestvika med kvernstein fra Selbu.
Location
Det gamle uttaket ligger ved Styrkesnes i Hestvikmarka ved Lappvikhamran ca. 400 m ovenfor klubbhuset (lite hus i skogen) til idrettslaget. Til Styrkesnes kommer en ved å ta av fra E6 enten i Mørsvikbotn eller i Elvkroken innest i Leirfjorden. Veien til Styrkesnes går langs NV-siden av Leirfjorden.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Fra bruddområdet"


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway