English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1845 - 603 Hestvikmarka
(Objekt Id: 23533)
(Sist oppdatert: 30.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Helldalisen (2130-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 520449 m. Nord: 7490848 m.
Lengdegrad: 15.4795280 Breddegrad: 67.5327350
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kvernstein Ressursundertype: Glimmerskifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 25.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Granatglimmerskifer Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Kvernstein"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergartene i området er granatglimmerskifre som er temmelig grovkornet. Det er også lag med marmor og amfibolitt i sekvensen. Det er ikke sikkert at det er gjort mer enn ett forsøk på å ta ut kvernstein på lokaliteten. Det er flere historisk interesserte personer i bygda som har vært oppmerksom på steinen, og de kjenner ikke til andre lokaliteter hvor det er gjort uttak. Steinen har kun interesse historisk. Den er sannsynligvis for lys til å kunne gi et interessant produkt ved saging og polering. Logistisk ligger lokaliteten i så måte greit til. Mineralogi Granatglimmerskiferen som er brukt til kvenstein er ganske lys med muskovitt som dominerende glimmermineral. I tillegg til det er hovedmineralene kvarts og feltspatt.
Historikk
Lokaliteten er beskrevet av Lind (1999). Det er kun spor etter uttak av en stein som er ca. 60 cm i diameter, ganske tykk og med senterhull. Den er hugd av en nedrast blokk fra en liten hammer. Det er også ei fin restaurert mølle i Hestvika med kvernstein fra Selbu.
Beliggenhet
Det gamle uttaket ligger ved Styrkesnes i Hestvikmarka ved Lappvikhamran ca. 400 m ovenfor klubbhuset (lite hus i skogen) til idrettslaget. Til Styrkesnes kommer en ved å ta av fra E6 enten i Mørsvikbotn eller i Elvkroken innest i Leirfjorden. Veien til Styrkesnes går langs NV-siden av Leirfjorden.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Fra bruddområdet"


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse