Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1845 - 610 Seljeåsen
(Object Id: 23534)
(Last updated: 19.03.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 523560 m. North: 7470226 m.
Longitude: 15.5482010 Latitude: 67.3475330
Show on map

Resource
Resource Type: Millstone Resource Subtype: Mica schist
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 26.okt.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er en granatglimmerskifer som er finbåndet, generelt muskovittrik, men også med mørkere (1/2 cm) bånd. Bergartssekvensen med glimmerskifre og marmor er en del av de kaledonske dekkene. Granatglimmerskiferen er hovedsakelig brukt til kvernstein, men sannsynligvis også også til gravstein og til andre formål. Kvernstein er et historisk produkt. Bruken i dag som unik bygningstein er vurdert. Det tyder på at også denne typen granatglimmerskifer har potensial som unik bygningsstein. Det er sannsynlig at forekomsten vil være belagt med vern. Det er store arealer med granatglimmerskifer i området som kan være et aktuelt råstoff i andre deler av samme geologiske enheten utenom de gamle uttakene. Mineralogi Bergarten har kvarts, glimmer (muskovitt og biotitt i varierende mengde) og granat som hovedmineraler.
Historic
Så langt er det ikke kjent hvor gamle bruddene ved Seljeåsen er. Det ser imidlertid ut til at de er gamle, kanskje av samme alder som bruddene i Saksenvik og Setså (omkring 1000 år). Det er tatt ut kvernstein av forskjellig dimensjon, men det er også tatt ut firkantede og rektangulære emner til andre formål. Dette kan være som emner til gravstein. Kvernsteinsbruddene på Seljeåsen ble gjort kjent for NGU først i 2009/2010 etter informasjon far H. Haug (pers. medd.). Det ble i 2010 samlet inn løsblokk som ikke er skrot fra kvernsteinsproduksjonen, som er saget og polert.
Location
Forekomsten ligger langs bygdeveien gjennom Seljeåsdalen. Denne tar av mot SV fra veien mellom Straumen (E6) og Djupvika (Rv. 826), ca. 1 km fra kryss med E6 på Straumen. Langs bygdeveien er det ca. 1,2 km til NØ-enden av forekomsten som ligger langs, og krysser ei lysløype, som ligger 20 – 50 m langs NV-siden av bygdeveien.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Kvernsteinsuttak"
Photo no. 2 showing Bergflate"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gustavson, M.; Cooper, M. A.; Kollung, S.; Tragheim, D.G. , 2004
Fauske. Berggrunnskart; Fauske; 21294; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart pages


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway