English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1845 - 610 Seljeåsen
(Objekt Id: 23534)
(Sist oppdatert: 19.03.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 523560 m. Nord: 7470226 m.
Lengdegrad: 15.5482010 Breddegrad: 67.3475330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kvernstein Ressursundertype: Glimmerskifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 26.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en granatglimmerskifer som er finbåndet, generelt muskovittrik, men også med mørkere (1/2 cm) bånd. Bergartssekvensen med glimmerskifre og marmor er en del av de kaledonske dekkene. Granatglimmerskiferen er hovedsakelig brukt til kvernstein, men sannsynligvis også også til gravstein og til andre formål. Kvernstein er et historisk produkt. Bruken i dag som unik bygningstein er vurdert. Det tyder på at også denne typen granatglimmerskifer har potensial som unik bygningsstein. Det er sannsynlig at forekomsten vil være belagt med vern. Det er store arealer med granatglimmerskifer i området som kan være et aktuelt råstoff i andre deler av samme geologiske enheten utenom de gamle uttakene. Mineralogi Bergarten har kvarts, glimmer (muskovitt og biotitt i varierende mengde) og granat som hovedmineraler.
Historikk
Så langt er det ikke kjent hvor gamle bruddene ved Seljeåsen er. Det ser imidlertid ut til at de er gamle, kanskje av samme alder som bruddene i Saksenvik og Setså (omkring 1000 år). Det er tatt ut kvernstein av forskjellig dimensjon, men det er også tatt ut firkantede og rektangulære emner til andre formål. Dette kan være som emner til gravstein. Kvernsteinsbruddene på Seljeåsen ble gjort kjent for NGU først i 2009/2010 etter informasjon far H. Haug (pers. medd.). Det ble i 2010 samlet inn løsblokk som ikke er skrot fra kvernsteinsproduksjonen, som er saget og polert.
Beliggenhet
Forekomsten ligger langs bygdeveien gjennom Seljeåsdalen. Denne tar av mot SV fra veien mellom Straumen (E6) og Djupvika (Rv. 826), ca. 1 km fra kryss med E6 på Straumen. Langs bygdeveien er det ca. 1,2 km til NØ-enden av forekomsten som ligger langs, og krysser ei lysløype, som ligger 20 – 50 m langs NV-siden av bygdeveien.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Kvernsteinsuttak"
Foto nr. 2 viser "Bergflate"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gustavson, M.; Cooper, M. A.; Kollung, S.; Tragheim, D.G. , 2004
Fauske. Berggrunnskart; Fauske; 21294; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse