Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1845 - 611 Storheia
(Object Id: 23535)
(Last updated: 25.04.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Gjerdal (2130-2) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 532002 m. North: 7495902 m.
Longitude: 15.7518230 Latitude: 67.5770280
Show on map

Resource
Resource Type: Millstone Resource Subtype: Mica schist
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 26.okt.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Kvernstein Classification: Colour:
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Photo no. 1 showing Bergflate"
Photo no. 2 showing Bergflate m/uttak"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Bergarten som er brukt til kvernstein er en granatglimmerskifer som ligger inne i en tykk sekvens med grå marmor. Granatglimmerskiferen kiler ut mot NØ mot veien ved Hestmyra og tiltar i mektighet mot Bonnåsjøen i SV. Dette skyldes en isoklinal fold eller tektonikk. Mye av den høyeste åsryggen på Storheia utgjøres av granatglimmerkiferen. Den har en svakt utviklet linjasjon i de små uttakene. Fallet på skiferen er ca. 60 grader mot SØ. Relativt få kvernsteiner er tatt ut i det uttaket som er registrert. De antas at kvernsteinen er brukt lokalt den siste tiden produktet var aktuelt. Olsen (1980) meddeler at det er brukt en kvernstein til et hagebord i Mørsvikbotn. Kvernstein er et historisk produkt. Bruddet er ikke så gammelt at lokaliteten er vernet. Granatglimmerskiferen har en relativt gunstig beliggenhet langs et slags skogsvei/sti ned mot Hestmyra (1 km). Steinen kan testes med uttak av blokk for saging og polering. Den kan være aktuell som unik stein til flis og plater. Mineralogi Granatglimmerskiferen har små (1 - 2 mm) rødlige granater. Glimmermineralene er muskovitt som dominerende, og i tillegg en svakt brunlig biotitt.
Historic
Uttakene er gjort med løssprengning av større flak som er tilhogd til kvernstein. Borhullene varierer i dimensjon og virker håndboret. I stien ligger det en kvernstein under bearbeiding, som er ca. 80 cm i diameter. Senterhullet er ferdiggjort. Bruddene er sannsynligvis ikke særlig gamle, kanskje fra tidlig på 1900-tallet. Det er mulighet for flere uttak i området. Informasjon om dette foreligger ikke. Beskrivelse av Olsen (1980) har ført til lokalisering av uttaket.
Location
Forekomsten ligger ved en sti som går mellom høydene 225 og 278 på Storheia, ca. 1 km øst for det gamle fergestedet Bonnåsjøen. Enklest adkomst er å gå på stien fra det høyeste punktet (Hestmyra) på veien mellom Bonnå og Leirfjordgården som går videre til Elvkroken hvor den møter E6. Uttakene ligger ca. 1 km langs stien fra Hestmyra, som ligger ca. 7 km fra veikrysset på E6 i Elvkroken.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bergvegg"
Photo no. 2 showing Brudd"

Name of Locality: Storheia 1
(Object Id: 23536 611,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Gjerdal (2130-2) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 532020 m. North: 7495916 m.
Longitude: 15.7522730 Latitude: 67.5771600
Show on map

Resource
Resource Type: Millstone Resource Subtype: Mica schist
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: Yes , (Confirmed 26.okt.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway