English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1845 - 611 Storheia
(Objekt Id: 23535)
(Sist oppdatert: 25.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Gjerdal (2130-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 532002 m. Nord: 7495902 m.
Lengdegrad: 15.7518230 Breddegrad: 67.5770280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kvernstein Ressursundertype: Glimmerskifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 26.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Kvernstein Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Bergflate"
Foto nr. 2 viser "Bergflate m/uttak"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten som er brukt til kvernstein er en granatglimmerskifer som ligger inne i en tykk sekvens med grå marmor. Granatglimmerskiferen kiler ut mot NØ mot veien ved Hestmyra og tiltar i mektighet mot Bonnåsjøen i SV. Dette skyldes en isoklinal fold eller tektonikk. Mye av den høyeste åsryggen på Storheia utgjøres av granatglimmerkiferen. Den har en svakt utviklet linjasjon i de små uttakene. Fallet på skiferen er ca. 60 grader mot SØ. Relativt få kvernsteiner er tatt ut i det uttaket som er registrert. De antas at kvernsteinen er brukt lokalt den siste tiden produktet var aktuelt. Olsen (1980) meddeler at det er brukt en kvernstein til et hagebord i Mørsvikbotn. Kvernstein er et historisk produkt. Bruddet er ikke så gammelt at lokaliteten er vernet. Granatglimmerskiferen har en relativt gunstig beliggenhet langs et slags skogsvei/sti ned mot Hestmyra (1 km). Steinen kan testes med uttak av blokk for saging og polering. Den kan være aktuell som unik stein til flis og plater. Mineralogi Granatglimmerskiferen har små (1 - 2 mm) rødlige granater. Glimmermineralene er muskovitt som dominerende, og i tillegg en svakt brunlig biotitt.
Historikk
Uttakene er gjort med løssprengning av større flak som er tilhogd til kvernstein. Borhullene varierer i dimensjon og virker håndboret. I stien ligger det en kvernstein under bearbeiding, som er ca. 80 cm i diameter. Senterhullet er ferdiggjort. Bruddene er sannsynligvis ikke særlig gamle, kanskje fra tidlig på 1900-tallet. Det er mulighet for flere uttak i området. Informasjon om dette foreligger ikke. Beskrivelse av Olsen (1980) har ført til lokalisering av uttaket.
Beliggenhet
Forekomsten ligger ved en sti som går mellom høydene 225 og 278 på Storheia, ca. 1 km øst for det gamle fergestedet Bonnåsjøen. Enklest adkomst er å gå på stien fra det høyeste punktet (Hestmyra) på veien mellom Bonnå og Leirfjordgården som går videre til Elvkroken hvor den møter E6. Uttakene ligger ca. 1 km langs stien fra Hestmyra, som ligger ca. 7 km fra veikrysset på E6 i Elvkroken.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bergvegg"
Foto nr. 2 viser "Brudd"

Navn på lokalitet: Storheia 1
(Objekt Id: 23536 611,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Gjerdal (2130-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 532020 m. Nord: 7495916 m.
Lengdegrad: 15.7522730 Breddegrad: 67.5771600
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kvernstein Ressursundertype: Glimmerskifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 26.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse