Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1845 - 612 Nymoen
(Object Id: 23542)
(Last updated: 30.04.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 523212 m. North: 7474274 m.
Longitude: 15.5409250 Latitude: 67.3838610
Show on map

Resource
Resource Type: Marble and limestone Resource Subtype: Marble
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Marmor Classification: Colour:
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Photo no. 1 showing Blokk fra bruddet"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Marmoren er en del av den tykke marmorserien på vestsiden av Fauskemyra fra Løvgavlen til Djupvika. Litologisk ligger forekomsten over den tykke enheten av dolomittmarmor som er drevet på Hammerfall og i Løvgavlen. Nord for Nymoen og nord for bruddet til Hammerfall Dolomitt AS, fra gården Hammerfall til gården Furnes er den samme gråbåndede marmoren blottet langs Rv. 826 (Heldal & Gautneb 1995). Her er den lokalt intenst foldet. Det er ikke kjent hvor steinen fra bruddet ble fraktet. Resterende blokker er brukt av Hammerfall Dolomitt AS til forstøtningsmur på industriområdet. Blokkene har størrelse på opp mot 1 m3. Vurdering Marmoren virker massiv, god teknisk og har en benkning med benktykkelse på mer enn 1 m. Den ligger gunstig til for drift. I samlet fargetone er den omtrent som Hermelin men har ikke dennes struktur. Den er mer tydelig båndet. Bryting er et spørsmål om markedspris og brytingskostnad. Mineralogi Hovedmineralet i bergarten er kalkspatt. Den har lite forurensninger av silikater (kvarts og muskovitt) og er farget grå av grafitt i markerte bånd i marmoren. Marmoren er middelskornet.
Historic
Det er uklart når uttaket av marmor skjedde, men borhullene er temmelig grove (3/4 tomme) som tyder på at uttaket ikke er spesielt gammelt. Der var etablert en mindre kaikonstruksjon ved bruddet slik at en del blokk ble sannsynligvis tatt ut med båt.
Location
Forekomsten ligger 1,5 km sør for Hammerfall dolomittbrudd ved Rv. 826 som tar av til Røsvik fra E6 lengst nord på Fauskemyra.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Vogt, Johan H.L. , 1890
Praktisk-geologiske undersøgelser af Nordlands amt. I. Salten og Ranen med særlig hensyn til de viktigste jernmalm- og svovelkis-kobberkis- forekomster samt marmorlag
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.3;1-231 pages
Abstract:
Forkortet: Die vorliegende Abhandlung erscheint als erster Theil einer geologischen Bescreibung von Nordland Amt, mit besonderer Rücksicht auf die wichtigsten Marmorlager und Erzlagerstätten (von Eisenerz, Schwefekies-Kupferkies, silberhaltigem Fahlerz. Bleiglanz usw.); einer später folgenden Abhandlung, "Vefsen und Hatfjelddalen" werden sämmtliche generelle Ubersichten - über die verschiedenen Formationsglider und deren wahrscheinliches Alter; orographische Uebersicht, Beschreibung der unterirdischen Flüsse, Höhlen usw. - vorbehalten.

Vogt, Johan H.L. , 1897
Norsk marmor
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.22;1-364 pages
Abstract:
Forkortet: Diese Arbeit zerfällt in vier Hauptabschnitte. 1. Über die Geologie des Marmors (S.4-18). 2. Über die wichtigsten Eigenschaften des Marmors, mit besonderer Rücksicht auf die norwegischen Marmorarten daneben über Betrieb usw der Brüche (S. 18-158). 3. Über die wichtigsten norwegischen Marmorfelder, hauptsächlich in der nord- norwegischen Glimmerschiefer-Marmor-Gruppe (S. 159-268); weiter in den Trondheim-schen Schiefern (S. 269-282): im Grundgebirge (S. 282-291); in der Bergen-schen Schiefern (S. 291-296), und Contactmarmor in dem Oslo-Gebiet (S. 296-303). 4. Zum Schluss eine wirthschaftliche über die Marmorproduction der Welt und über die Entwicklung der norwegischen Marmorindustrie.

Heldal, Tom; Gautneb, Håvard , 1995
Marmor i Salten-Sørfolda området, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.95.041;44 pages
Abstract:
Marmorsonene melom Sørfold og Saltfjellet har vært utnyttet i natursteins- sammenheng i mer enn 100 år, og flere ulike marmortyper finnes i området. Rapporten gir en beskrivelse av de viktigste marmortyper og hvor de opptrer, og en vurdering av hvilket natursteinpotensiale som eksisterer for ulike marmortyper. Det antas at området har størst uutnyttet potensiale for hvit-grå og grå kalkspatmarmor. Videre finnet et mulig potensiale for fargebåndet marmor, men i første rekke "platemarmor". Det antas at mulighetene til å finne nye forekomster av "Fauskemarmor" er små, men enkelte beslektede typer av konglo- meratisk marmor kan ha et visst potensiale.

Gustavson, M.; Cooper, M. A.; Kollung, S.; Tragheim, D.G. , 2004
Fauske. Berggrunnskart; Fauske; 21294; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart pages


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway