Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1845 - 613 Rørstad
(Object Id: 23544)
(Last updated: 26.10.2012)

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Helldalisen (2130-3) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 509649 m. North: 7496750 m.
Longitude: 15.2267910 Latitude: 67.5862170
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Granite
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 26.okt.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er en porfyrgranitt av usikker alder som er utbredt i et større område. Det er tatt ut blokk på flere lokaliteter som kan være aktuelle uttakssteder for porfyrgranitt. Granitten er grålig og svakt gul-rosa. Feltspatporfyrene er opptil 5 cm store og ligger oftest uorienterte i mer finkornet matriks, men er også stedvis orientert i en magmatisk flytetekstur. På Rørstad er det tatt ut 10 - 20 000 m3 granitt til kai i og molo (Røsholt (1987), og i dette anlegget kan granittens variasjoner i tekstur studeres i friskt brudd. Vurdering For uttak er Rørstad meget gunstig med hensyn til topografi og forhold for å få ut stein, men området er veiløst. Kai og havn er etablert for mindre båter. Rørstad har ei gammel kirke og litt bebyggelse uten fast bosetning. Husene brukes som sommerhus. Dette forholdet kan være både negativt og positivt. Valg av uttaksområde kan velges der det er brytningsteknisk best og ut fra andre hensyn. Porfyrgranitten kan være interessant i spaltede flater (råkopp). Mineralogi Hovedmineralene i bergarten er feltspatt og kvarts. I underordnet mengde opptrer biotitt og muskovitt i matriksen mellom porfyrene.
Historic
Første beskrivelse av porfyrgranitten på Rørstd som mulig bygningstein er gjort av Røsholt (1987) og småprøver ble den gang tatt ved en undersøkelse som ble gjort i et samarbeid mellom Sørfold og Tysfjord kommuner gjennomført av ASPRO. Uttak av småblokk er senere gjort av Mineralutvikling AS for Nordlandsprogrammet. Polerte plater er framstilt. Steinen tar rimelig bra polering med i ansamlinger av muskovitt og biotitt kan de polerte flatene bli litt gropete.
Location
Lokaliteten ligger ved Rørstad kirkested på nordsiden av Foldfjorden. Området er veiløst men ved Rørstad som har en del sommerboliger er det bygd ei god hamn og kai med molo av porfyrgranitten. Topografien er gunstig for uttak, med flate knauser opp mot høyere terreng.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Oversiktsbilde"
Photo no. 2 showing Bergflate"


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway