English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1845 - 613 Rørstad
(Objekt Id: 23544)
(Sist oppdatert: 26.10.2012)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Helldalisen (2130-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 509649 m. Nord: 7496750 m.
Lengdegrad: 15.2267910 Breddegrad: 67.5862170
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 26.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en porfyrgranitt av usikker alder som er utbredt i et større område. Det er tatt ut blokk på flere lokaliteter som kan være aktuelle uttakssteder for porfyrgranitt. Granitten er grålig og svakt gul-rosa. Feltspatporfyrene er opptil 5 cm store og ligger oftest uorienterte i mer finkornet matriks, men er også stedvis orientert i en magmatisk flytetekstur. På Rørstad er det tatt ut 10 - 20 000 m3 granitt til kai i og molo (Røsholt (1987), og i dette anlegget kan granittens variasjoner i tekstur studeres i friskt brudd. Vurdering For uttak er Rørstad meget gunstig med hensyn til topografi og forhold for å få ut stein, men området er veiløst. Kai og havn er etablert for mindre båter. Rørstad har ei gammel kirke og litt bebyggelse uten fast bosetning. Husene brukes som sommerhus. Dette forholdet kan være både negativt og positivt. Valg av uttaksområde kan velges der det er brytningsteknisk best og ut fra andre hensyn. Porfyrgranitten kan være interessant i spaltede flater (råkopp). Mineralogi Hovedmineralene i bergarten er feltspatt og kvarts. I underordnet mengde opptrer biotitt og muskovitt i matriksen mellom porfyrene.
Historikk
Første beskrivelse av porfyrgranitten på Rørstd som mulig bygningstein er gjort av Røsholt (1987) og småprøver ble den gang tatt ved en undersøkelse som ble gjort i et samarbeid mellom Sørfold og Tysfjord kommuner gjennomført av ASPRO. Uttak av småblokk er senere gjort av Mineralutvikling AS for Nordlandsprogrammet. Polerte plater er framstilt. Steinen tar rimelig bra polering med i ansamlinger av muskovitt og biotitt kan de polerte flatene bli litt gropete.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger ved Rørstad kirkested på nordsiden av Foldfjorden. Området er veiløst men ved Rørstad som har en del sommerboliger er det bygd ei god hamn og kai med molo av porfyrgranitten. Topografien er gunstig for uttak, med flate knauser opp mot høyere terreng.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde"
Foto nr. 2 viser "Bergflate"


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse