Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1845 - 614 Djupvika
(Object Id: 23545)
(Last updated: 25.04.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Helldalisen (2130-3) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 513350 m. North: 7500399 m.
Longitude: 15.3141810 Latitude: 67.6188110
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Granite
Brickstone(Y/N):
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 26.okt.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Granitt Classification: Massive blocks Colour: Gray
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er en porfyrgranitt av usikker alder som er utbredt i et større område. Det er tatt ut blokk på flere lokaliteter som kan være aktuelle uttakssteder for granitten. Granitten er grålig og svakt gul-rosa. Feltspatporfyrene er opptil 5 cm store og ligger oftest uorienterte i mer finkornet matriks, men er også stedvis orientert i en magmatisk flytetekstur. Det er ikke kjent bruk av porfyrgranitten. Vurdering For uttak ved Djupvika i Sagfjorden er forholdene gunstig med hensyn til topografi med lavt terreng opptil 50 m over havnivå. Dypt vann finnes like utenfor. Området er imidlertid veiløst og helt uten bebyggelse. Steinen er spesiell med store feltspattkrystaller som i alle fall i overflaten er litt gul-hvite. Det er usikkert om markedet vil ha steintypen. Porfyrgranitten kan være interessant i spaltede flater (råkopp). Mineralogi Hovedmineralene i bergarten er feltspatt og kvarts. I underordnet mengde opptrer biotitt og muskovitt i matriksen mellom porfyrene.
Historic
Uttak av småblokk er gjort av Mineralutvikling AS for Nordlandsprogrammet. Polerte plater er framstilt. Steinen tar rimelig bra polering men i ansamlinger av muskovitt og biotitt kan polerte plater bli litt gropete.
Location
Lokaliteten ligger på sørsiden av Sagfjorden i et veiløst område. De to områdene med massiv og homogen porfyrgranitt ligger på hver sin side av Djupvika og i selve vika ligger et mindre område med svaberg som viser meget massiv granitt. Adkomst til området er med båt fra Tårnvika som er endepunkt på veien fra Bodø mot Kjerringøy, eller med båt fra Røsvik inne ved fjorden Sørfolda.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Oversiktsbilde"

Name of Locality: Djupvika 1
(Object Id: 23546 614,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Helldalisen (2130-3) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 514749 m. North: 7499300 m.
Longitude: 15.3469830 Latitude: 67.6088780
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Granite
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: No , (Confirmed 26.okt.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway