English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1845 - 614 Djupvika
(Objekt Id: 23545)
(Sist oppdatert: 25.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Helldalisen (2130-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 513350 m. Nord: 7500399 m.
Lengdegrad: 15.3141810 Breddegrad: 67.6188110
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 26.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Granitt Klassifikasjon: blokker Farge: Grå
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en porfyrgranitt av usikker alder som er utbredt i et større område. Det er tatt ut blokk på flere lokaliteter som kan være aktuelle uttakssteder for granitten. Granitten er grålig og svakt gul-rosa. Feltspatporfyrene er opptil 5 cm store og ligger oftest uorienterte i mer finkornet matriks, men er også stedvis orientert i en magmatisk flytetekstur. Det er ikke kjent bruk av porfyrgranitten. Vurdering For uttak ved Djupvika i Sagfjorden er forholdene gunstig med hensyn til topografi med lavt terreng opptil 50 m over havnivå. Dypt vann finnes like utenfor. Området er imidlertid veiløst og helt uten bebyggelse. Steinen er spesiell med store feltspattkrystaller som i alle fall i overflaten er litt gul-hvite. Det er usikkert om markedet vil ha steintypen. Porfyrgranitten kan være interessant i spaltede flater (råkopp). Mineralogi Hovedmineralene i bergarten er feltspatt og kvarts. I underordnet mengde opptrer biotitt og muskovitt i matriksen mellom porfyrene.
Historikk
Uttak av småblokk er gjort av Mineralutvikling AS for Nordlandsprogrammet. Polerte plater er framstilt. Steinen tar rimelig bra polering men i ansamlinger av muskovitt og biotitt kan polerte plater bli litt gropete.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger på sørsiden av Sagfjorden i et veiløst område. De to områdene med massiv og homogen porfyrgranitt ligger på hver sin side av Djupvika og i selve vika ligger et mindre område med svaberg som viser meget massiv granitt. Adkomst til området er med båt fra Tårnvika som er endepunkt på veien fra Bodø mot Kjerringøy, eller med båt fra Røsvik inne ved fjorden Sørfolda.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde"

Navn på lokalitet: Djupvika 1
(Objekt Id: 23546 614,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Helldalisen (2130-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 514749 m. Nord: 7499300 m.
Lengdegrad: 15.3469830 Breddegrad: 67.6088780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 26.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse