Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1845 - 616 Veiskidalen
(Object Id: 23548)
(Last updated: 19.03.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Sisovatn (2129-1) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 541836 m. North: 7469642 m.
Longitude: 15.9731620 Latitude: 67.3402780
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 26.okt.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Klebersteinen er omvandlet fra ultramafiske linser. Det finnes en rekke linser i området på ryggen mellom Sisovatn og Løytavatn, og dennes fortsettelse østover mot svenskegrensen. Ultramafittene sitter i dekket som ligger under Gasakdekket (Kollung 1986,1989). I varierende grad er disse linsene omvandlet til kleberstein. Sidesteinen til ultramafittene er glimmerskifer. Nede i Veiskidalen, på vestsiden av elva fra Veiskivatn til Sisovatn, opptrer en eller to linser med mafiske finkornede diabasganger. Disse splitter ultramafitten og gjennomskjærer også klebersteinen med avkjølingskontakt. Det største utgående av kleberstein finnes ned imot elva mellom Veiskivatn og Sisovatn, med utgående på noen få hundre m2. Det er ikke observert bruk av klebersteinen. Vurdering Linsen i Veiskidalen ligger langt inne i fjellet men det ble i 2009 bestemt at det skal arbeides med å sette opp en ny turbin for kraftproduksjon mellom Veiskivatn og Sisovatn i et samarbeid mellom Elkem og Statskog. Om dette blir realisert betyr det at det blir bygd vei helt inn til linsa i Veiskidalen. Dermed kan logistikken for forekomsten bli forbedret. Mineralogi Klebersteinens hovedmineraler er talk og magnesitt. I underordnet mengde fører den kloritt og aksessorik litt oksyder. Forvitringsfargen er lys uten rust som tyder på at evt. innold av sulfid er lavt. I ultramafitten er det et par steder registrert små pods av kromitt.
Historic
Klebersteinen i området ble først kartlagt og registrert i 2007.
Location
Den ultramafiske linsa som er betegnet Veiskidalen (Lindahl & Nilsson 2012) ligger innenfor østenden av Sisovatnet i dalføret som er avløp fra Veiskivatnet til Sisovatnet. Adkomst til området er ved å bruke anleggsvei fra Straumen i Sørfold til innerste enden av Sisovatn (”Siso-katedralen”). Derfra er det ca. 3 km til utramafittlinsene i Veiskidalen som ligger i åpent lende.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Kollung, S. , 1986
Låmivatnet. Berggrunnskart; Låmivatnet; 22293; 1:50 000; sort/hvitt;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 pages
Abstract:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Name of Locality: Veiskidalen
(Object Id: 23549 616,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Sisovatn (2129-1) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 541696 m. North: 7469570 m.
Longitude: 15.9698570 Latitude: 67.3396520
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: No , (Confirmed 26.okt.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Name of Locality: Veiskidalen
(Object Id: 23550 616,02,00)

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Sisovatn (2129-1) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 541688 m. North: 7470406 m.
Longitude: 15.9699750 Latitude: 67.3471510
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Name of Locality: Veiskidalen
(Object Id: 23551 616,03,00)

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Sisovatn (2129-1) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 541657 m. North: 7470460 m.
Longitude: 15.9692740 Latitude: 67.3476480
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: No , (Confirmed 26.okt.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Name of Locality: Veiskidalen
(Object Id: 23552 616,04,00)

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Sisovatn (2129-1) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 541395 m. North: 7470694 m.
Longitude: 15.9632860 Latitude: 67.3497830
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: No , (Confirmed 26.okt.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Name of Locality: Veiskidalen
(Object Id: 23553 616,05,00)

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Sisovatn (2129-1) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 541298 m. North: 7470633 m.
Longitude: 15.9609840 Latitude: 67.3492410
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: No , (Confirmed 26.okt.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway