English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1845 - 616 Veiskidalen
(Objekt Id: 23548)
(Sist oppdatert: 19.03.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Sisovatn (2129-1) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 541836 m. Nord: 7469642 m.
Lengdegrad: 15.9731620 Breddegrad: 67.3402780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 26.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Klebersteinen er omvandlet fra ultramafiske linser. Det finnes en rekke linser i området på ryggen mellom Sisovatn og Løytavatn, og dennes fortsettelse østover mot svenskegrensen. Ultramafittene sitter i dekket som ligger under Gasakdekket (Kollung 1986,1989). I varierende grad er disse linsene omvandlet til kleberstein. Sidesteinen til ultramafittene er glimmerskifer. Nede i Veiskidalen, på vestsiden av elva fra Veiskivatn til Sisovatn, opptrer en eller to linser med mafiske finkornede diabasganger. Disse splitter ultramafitten og gjennomskjærer også klebersteinen med avkjølingskontakt. Det største utgående av kleberstein finnes ned imot elva mellom Veiskivatn og Sisovatn, med utgående på noen få hundre m2. Det er ikke observert bruk av klebersteinen. Vurdering Linsen i Veiskidalen ligger langt inne i fjellet men det ble i 2009 bestemt at det skal arbeides med å sette opp en ny turbin for kraftproduksjon mellom Veiskivatn og Sisovatn i et samarbeid mellom Elkem og Statskog. Om dette blir realisert betyr det at det blir bygd vei helt inn til linsa i Veiskidalen. Dermed kan logistikken for forekomsten bli forbedret. Mineralogi Klebersteinens hovedmineraler er talk og magnesitt. I underordnet mengde fører den kloritt og aksessorik litt oksyder. Forvitringsfargen er lys uten rust som tyder på at evt. innold av sulfid er lavt. I ultramafitten er det et par steder registrert små pods av kromitt.
Historikk
Klebersteinen i området ble først kartlagt og registrert i 2007.
Beliggenhet
Den ultramafiske linsa som er betegnet Veiskidalen (Lindahl & Nilsson 2012) ligger innenfor østenden av Sisovatnet i dalføret som er avløp fra Veiskivatnet til Sisovatnet. Adkomst til området er ved å bruke anleggsvei fra Straumen i Sørfold til innerste enden av Sisovatn (”Siso-katedralen”). Derfra er det ca. 3 km til utramafittlinsene i Veiskidalen som ligger i åpent lende.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Kollung, S. , 1986
Låmivatnet. Berggrunnskart; Låmivatnet; 22293; 1:50 000; sort/hvitt;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Navn på lokalitet: Veiskidalen
(Objekt Id: 23549 616,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Sisovatn (2129-1) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 541696 m. Nord: 7469570 m.
Lengdegrad: 15.9698570 Breddegrad: 67.3396520
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 26.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Veiskidalen
(Objekt Id: 23550 616,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Sisovatn (2129-1) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 541688 m. Nord: 7470406 m.
Lengdegrad: 15.9699750 Breddegrad: 67.3471510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Veiskidalen
(Objekt Id: 23551 616,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Sisovatn (2129-1) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 541657 m. Nord: 7470460 m.
Lengdegrad: 15.9692740 Breddegrad: 67.3476480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 26.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Veiskidalen
(Objekt Id: 23552 616,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Sisovatn (2129-1) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 541395 m. Nord: 7470694 m.
Lengdegrad: 15.9632860 Breddegrad: 67.3497830
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 26.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Veiskidalen
(Objekt Id: 23553 616,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Sisovatn (2129-1) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 541298 m. Nord: 7470633 m.
Lengdegrad: 15.9609840 Breddegrad: 67.3492410
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 26.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse