Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1875 - 632 Vassåsen
(Object Id: 23565)
(Last updated: 02.04.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Hamarøya (1231-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 520149 m. North: 7556999 m.
Longitude: 15.4846440 Latitude: 68.1260770
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Gabbro
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 29.okt.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Gabbro Classification: Massive blocks Colour: Black
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Gabbro Grain size: Coarse grained (> 3 mm)

Photo no. 1 showing Polert plate"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
I de prekambriske bergartene i området Hamarøy, Lofoten og Lødingen er bergartene gjennomsatt av en hel del svarte diabasganger. Gangene er oftest porfyriske med feltspatt som cm-store krystaller. I uomvandlet bergart er feltspattporfyrene som også matriksen svart, mens de når diabasen omvandles blir feltspattporfyrene grå-hvite og matriksen ikke fullt så svart. I Vassåsen opptrer en av disse gangene som er omvandlet. Den kan følges fra Vågen og vestover mot Storvatnet. Bredden av den antatt vertikale gangen er vanskelig å avgjøre på grunn av overdekning, men den er sannsynligvis mellom 10 og 20 meter. Alderen på diabasgangene er ikke kjent, men de antas å være prekambriske. Diabasen er kun vurdert og brukt til framstilling av polerte plater. Vurdering Den porfyriske diabsasen er spesiell men kanskje ikke nok unik. Fargetonene er ikke helt rene i hvitt og svart. Logistisk sett ligger forekomsten gunstig til uten bebyggelse og har utgående i en flat ås. Overdekke gjør det vanskelig å avgjøre homogenitet og volum av diabasen. Det er usikkert hvordan markedet vil reagere på steintypen. Mineralogi Mineralene i diabasen er feltspatt som porfyrer og i matriks. I tillegg er det pyroksen som dels er omvandlet til amfibol. Porfyrene som er grålig hvite er uorienterte og rektangelformet og opptil 2 cm store.
Historic
Det er gjort uttak av småblokk av Nordlandsprogrammet og framstilt polerte plater (Lindahl 1998a).
Location
Til Vassåsen kommer en ved å ta av fra Rv. 81 mellom Skutvik og Ulsvåg (kryss med E6). Fra kryss på Hamsund tar en av nordover mot Buvåg. Vassåsen ligger ca. 3 km fra krysset på Hamsund. En prøvetatt lokalitet av samme bergart finnes ved Vågen, mens en annen lokalitet er ca. 1 km lengre vest ved Storvatnet.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Blotninger ved Vassåsen"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Lindahl, Ingvar , 1998
Undersøkelse av tre lokaliteter for naturstein i Hamarøy kommune, Nordland; Skarvika ved Nordkil, Vassåsen ved Buvåg og Skutvik
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.98.133;38 pages
Abstract:
I samarbeid med Hamarøy kommune er tre områder undersøkt med hensyn til natur- stein; Skarvika ved Nordkil, Vassåsen ved Buvåg og et område ved Skutvik. Bergartene som er undersøkt i områdene er menzonitter (Skarvik og Skutvik), diabaser (Skarvik, Vassåsen og Ekra ved Skutvik), geanitter (Skarvik og Nes ved Skutvik) og gabbro (Utåker ved Skutvik). Arbeidene som er gjort er vurder- inger i felt, uttak av prøver og småblokk som er saget og polert ved NGUs geo- datasenter på Løkken. Resultatene er interessante og arbeidene anbefales videreført med: . Markedsundersøkelser og interessent for uttak av mørk monzonitt . Kartlegging av ressurser av svart diabas og gabbro nord og sør for Vestfjorden . Vurdere marked for granitt av typen fra Nes ved Skutvik


The fact sheet was created on 28.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway